Norge må svare for FN

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener man må se på valgfrihet innenfor de rammene man kan velge
Foto: Koubang M Enyam
I går startet FNs rasediskrimineringskomites eksaminasjon av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne i Geneve. – Norske myndigheter er pålagt å føre en politikk som sørger for at menneskerettighetene er like tilgjengelige for alle. Slik er det ikke i Norge i dag, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

– Vi har meldt inn mange bekymringer til rasediskrimineringskomiteen, som komiteen er enig i, sier Ørstavik (bildet) til ldo.no.

I sin rapport til FN viser ombudet at du i Norge ofte kommer dårligere ut, dersom du har en annen hudfarge eller et annet språk enn flertallet. Ombudet peker på tre alvorlige mangler ved norske myndigheters politikk.

– Vi kritiserer norske myndigheter for ikke å lytte til dem som blir diskriminert. Vi kritiserer dem for ikke å la diskrimineringen få konsekvenser og for å ha en politikk som handler mer om å endre minoriteten enn å motarbeide fordommer og diskriminering hos majoriteten, sier Ørstavik.

For lite helhetspolitikk
Rasediskrimineringskomiteen har varslet at de vil ta opp disse forholdene med Solveig Horne og norske myndigheter.

– Norske myndigheters svar på utfordringene har vært for dårlige. Det finnes noen gode enkelttiltak, men det samlede arbeidet bærer preg av å være midlertidig og mangle helhet og strategi. Med dagens politikk er det etniske minoriteter som bærer nesten alle kostnadene ulikestillingen fører med seg. Det er ikke i tråd med menneskerettighetene, sier Ørstavik. 

Ombudets rapport kan leses her: http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/brosjyrar-og-publikasjonar/rapporter/cerd-rapport-2014/