Syvspråklig barnehagelærer stiller til valg

Vil gi Oslo mer velferd

Siavash Sangtarash kom til Norge som flyktning fra Iran. Nå står han på andreplass på Oslo SVs liste til kommunevalget.
Foto: Are Vogt Moum
– Jeg vil kjempe for gratis halvdagstilbud på Aks, mot utbygging av E18 og for rett til heltid, sier Siavash Sangtarash, som står på andreplass på Oslo SVs liste til kommunevalget.

– Etter at Tøyen skole fikk gratis Aktivititetsskole (Aks, tilsvarer SFO, journ.anm), skjøt deltakelsen i været. Nå bruker over 90 prosent Aks på Tøyen. På Vahl skole, som ligger samme strøk og har elever fra samme samfunnsgrupper, er deltakelsen rundt 40 prosent. 

Det sier Sivash Sangtarash, som selv har jobbet i barnehage i Groruddalen i åtte år. Nå stiller han til valg for SV i hovedstaden. 

– Aks er viktig for integreringen
– Vil ikke gratis Aks bli fryktelig dyrt for kommunen?

Det er viktig å beholde de trygge forholdene i norsk arbeidsliv.

– Det blir dyrt, men det er verdt det. Vi kommer til å få mye tilbake for dette i fremtiden. Vi er også åpne for å prioritere mellom bydeler i starten slik at ikke hele kostnaden kommer på én gang. En del bydeler på Oslos vestkant har allerede nesten full dekning hos Aks. Derimot har en del østkantskoler lav dekning. Det henger sammen med økonomien til familiene. 

Men etter hvert skal ordningen gjelde alle barn, understreker han. 

– Dette vil likevel bli dyrt. Hvordan vil dere finansiere denne satsningen?

– Oslo SV har lenge gått inn for eiendomsskatt. Derfor er vi glad for at vi etter hvert har fått de andre partiene på venstresiden, samt LO, med oss i denne saken nå. Med et bunnfradrag på tre millioner, slik SV foreslår, vil eiendomsskatten dessuten ikke ramme usosialt. Husk at de fleste Høyre-kommuner har eiendomsskatt. Oslo er en kommune med lite penger. Med høyere skatteinntekter vil det bli mulig å bygge ut velferdstilbudene. 

– Ser du på Aks som et ledd i integreringen?

– Ja, et veldig viktig ledd også. Aks gir sosialisering og språklæring. 

Til Norge via Ukraina
Og språk er noe Sangtarash kan. Han snakker syv av dem. På veien fra Iran til Norge hadde han et lengre opphold i Ukraina. Der lærte han seg russisk (som var universitetsspråket på den tiden), ukrainsk og svensk, i tillegg snakker han persisk, norsk, engelsk og arabisk. 

– Målet da jeg bodde i Ukraina, var å komme til Norge, der foreldrene mine var. Men på universitetet kunne man bare studere svensk. Lenge etter at jeg hadde kommet til Norge, var det mange som stusset over at jeg brukte så mange svenske ord, men det «problemet» er nesten helt borte nå, smiler han.  

Begge foreldrene er forfattere og kjempet for ytringsfriheten i Iran. De måtte til slutt flykte og moren, Soudabeh Alishahi, ble Oslos første fribyforfatter. For ti år siden, som 23-åring, kom Sangtarash endelig til Norge han også. Han ble en av de første deltakerne på Introduksjonsprogrammet, der målet er at flyktninger skal lære seg norsk og gjøre seg klare for arbeid eller utdanning. 

– Jeg var vant til å lære språk og klare meg i nye sammenhenger, så jeg ble «skrevet ut» etter bare seks måneder i programmet. 

Han kom seg raskt inn i arbeidslivet , men han er ikke begeistret for regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, som skal gjøre det lettere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. 

– SV vil kjempe for at disse endringene ikke implementeres av Oslo kommune. Det er viktig å beholde de trygge forholdene i norsk arbeidsliv, sier han.

Brenner for utdanning
Om han brukte kort tid på komme seg ut i arbeidslivet, brukte han enda kortere tid på å velge parti. Han meldte seg inn i SV bare tre måneder etter at han kom til Norge. Siden har han hatt verv som leder for Etnisk likestillingsutvalg, leder for SV i Nordre Aker og medlem i fylkesstyret. Og i år er han altså en av dem som kan bli valgt inn i styre og stell i byens hovedstad. 

– Hvilket politikkområde vil du helst jobbe med om du blir valgt inn i bystyret?

– Både helse- og sosialfeltet, som jeg jobbet med i bydel Grünerløkka, og utdanningsfeltet ligger hjertet mitt nært. Jeg er nesten ferdig utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Oslo og har jobbet i barnehage i mange år, så jeg har mye engasjement for og mange meninger om utdanningssektoren. 

Men han er  opptatt av ikke å bli for snever som politiker. 

– Det er viktig å bli fortrolig med mange sider av samfunnet, særlig hvis man vil stige i gradene i politikken. Selv har jeg jobbet mye med integreringspolitikk og brenner for det feltet, men jeg synes nok politikere med minoritetsbakgrunn litt for ofte ender  opp med å spesialisere seg på integrering. En politiker må kunne se sammenheng mellom politikkområdene. I min jobb i barnehage er jeg mye utendørs. Det har gjort meg bevisst på luftforurensingen her i byen. Dette driver engasjementet mitt mot den nye E18 og for heller å satse mer på kollektivtrafikk.