Holder konferanse om voksende høyreekstremisme

Radikalisering: I løpet av 1980- og 90-tallet foregikk det en prosess i Sverig der hatefulle ytringer ble stadig mer stuerene. På bildet: Svenske nynazister i Svenska motståndsrörelsen demonstrerer på nasjonaldagen 6. juni, «svenska flaggans dag», i 2007
Foto: Wikimedia Commons
Fire år etter terrorangrepet 22. juli forblir høyreekstremismen en alvorlig trussel både i Norge og våre naboland. Norsk Folkehjelp, Antirasistisk Senter og Stiftelsen Internasjonalt Hus gjør opp status med en todagers konferanse om høyreekstremisme i Norge og Norden.
0Shares

Konferansen 29. og 30. april, som er støttet av Fritt Ord, vil ta for seg status for arbeidet mot høyreekstremisme i Norge etter 22. juli, og gi et overblikk over situasjonen i Norden gjennom foredragsholdere fra alle nordiske land.

– At den sittende regjeringen har laget en handlingsplan mot radikalisering og varslet etableringen av et forskningssenter som skal skaffe kunnskap om høyreekstremisme er positivt. Likevel er det vanskelig å se at vi som nasjon tilstrekkelig har fulgt opp den alvorlige utfordringen vi står overfor og som 22. juli var et varsel om, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, til NTB.

Foto: Arkiv.
Foto : Flickr/ Werner Anderson

Høyreekstremismen må tas på alvor på et helt annet nivå enn vi ser i dag, legger hun til.

– Politikere i både forrige og nåværende regjering har slått fast at det er behov for flere tiltak mot høyreekstremisme i Norge. Her er vi som samfunn nødt til å være våkne og passe på. Har vi gjort nok? Er vi bedre rustet for å forhindre angrep som det som skjedde 22. juli i fremtiden?

Todelt
Konferansen arrangeres på Litteraturhuset i Oslo, og er todelt. Under dag én vil man se hvor langt vi har kommet her i Norge i arbeidet mot høyreekstremisme etter 22. juli. Under dag to kommer gjester fra våre nordiske naboer for å gi et overblikk over utfordringene med voksende høyreekstreme bevegelser i Norden.

– Norsk offentlighet har mer fokus på hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut enn på hvorfor det forrige ble ødelagt. Det er uforståelig hvorfor Norge, av alle land, ikke har satt inn mer ressurser i kampen mot trusselen fra ytre høyre. Faktum er at både antisemittisme, muslimhat og innvandrerhat er langt mer utbredt i de nordiske landene enn vi kan slå oss til ro med, påpeker leder i Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen, overfor NTB.