Mindre penger til asylsøkere som returnerer


Foto: Pressefoto/JD/Olav Heggø, Fotovisjon
Du kan få penger hvis du reiser fra Norge. Det gjelder hvis du har fått endelig avslag på din søknad om opphold. Men etter 1. september får du mindre penger. 

 

Det er særlig barnefamilier som får mindre penger. Det har regjeringen bestemt. Når du får endelig avslag, får du en utreisefrist. Fristen er en dato. Du må reise fra Norge før denne datoen. Det står i loven. Hvis du reiser, kan du få hjelp med penger. Det heter assistert retur.

Så mye penger får du hvis du søker assistert retur før 1. september:

  • Hvis du søker før utreisefristen, kan du få 20.000 kroner
  • Hvis du søker etter utreisefristen, kan du få 10–15.000 kroner, men det kommer an på når du søker.
  • Barnefamilier får 10.000 kroner ekstra per barn, både hvis de søker før utreisefristen, og etter utreisefristen.

Dette får du i støtte hvis du søker assistert retur etter 1. september:

De som ikke søker, vil kunne få politiet på døra.

  • Hvis du søker før utreisefristen kan du få 20.000 kroner (det samme som i dag).
  • Voksne som søker etter utreisefristen, kan få 7000 kroner, mens barn får 2000 kroner
  • Barnefamilier får 10.000 kroner ekstra per barn hvis de søker før utreisefristen. Hvis de søker etter utreisefristen, får de ikke noe ekstra.

Jøran Kallmyr er politiker. Han er statssekretær i Justisdepartementet. Han håper at asylsøkere med endelig avslag vil forlate Norge innen 1. september.

– Det er alt for få som søker frivillig retur. Dagens ordning har ikke vært bra nok. Når man kan søke senere, synes mange det er like greit å bli her, sier Kallmyr (Frp) til NRK.

3000 har ikke tillatelse
På norske mottak sitter det i dag cirka 3000 personer som ikke har oppholdstillatelse. De som reiser før utreisefristen, kan få opp til 130.000 kroner med seg til hjemlandet, gjennom såkalt frivillig retur. De som søker etter fristen kan få opp til 80.000 kroner.

Men fra 1. september blir det et kraftig kutt i støtten for dem som ikke har forlatt landet innen utreisefristen. En famile med tre barn vil fra nå kun få 20.000 kroner, og ikke 80.000 kroner som i dag.

– I dag betyr dette ikke så mye om man ikke søker om frivillig retur innen utreisefristen, sier Kallmyr. Han tror at endringen vil gjøre at flere reiser fra Norge, sier han til NRK.

NRK spør også hvor lang utreisefrist  de med endelig avslag får.

– Tre til fire uker vil de få. Skal de få full pengestøtte, må de søke om frivillig retur innen fristen. De som ikke søker, vil kunne få politiet på døra etter at fristen går ut, sier Kallmyr.