Derfor fikk Norge Sjøblomsten

Sjøblomst har stått på Bygdøy siden 2013, men ble offisielt avduket lørdag den 13. juni i år
Foto: Duc Hoa Nguyen
Eksilvietnamesere har oppført minnesmerker som takk for mottakelsen de fikk i sitt nye land. Nå har Norge fått sin takk og sitt minnesmerke over en av Norges eldste og viktigste flyktninggrupper. 
Joe Ekker
Latest posts by Joe Ekker (see all)

Lørdag den 13. juni klokka 15 ble et minnesmerke, i vannet utenfor Norsk Maritimt Museum, avduket på Bygdøy. Minnesmerket er en gave fra tidligere vietnamesiske båtflyktninger i Norge og deres etterkommere. Det er en gave til hele Norge og det norske folk, og de norske sjømennene som plukket opp flyktningene fra havet, – men gitt til Oslo by, da det er der det er plassert.

Det var Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke og Kulturetaten som hadde invitert både sjømenn, politikere og tidligere båtflyktninger og deres familier til avdukingen. Monumentet er laget av billedhuggeren Thor Sandborg. Det forestiller en blomst og er plassert i vannet.

– Det er en spennende kombinasjon at det er en blomst plassert i vannet, og at den er laget av stål. På den måten går assosiasjonene både til Asia, til tradisjonen med å legge blomster på vannet, samtidig har den det litt kjølige og minimalistiske skandinaviske uttrykket gjennom materialet som er brukt, sier Inger Gogstad som er spesialkonsulent i Kulturetaten og jobber i avdelingen Kunst i Oslo. Det er denne etaten som vurderer om et kunstverk skal oppføres eller ikke.

Det virker som om dette er en slags trend for tiden.

Hun forklarer videre:
– To vietnamesiske foreninger samlet seg til én og fikk navnet Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke, hvorpå Norsk Maritimt Museum ble spurt om de ønsket å ha minnesmerket på sitt område. Det gjorde de, og så vant Thor Sandborg konkurransen om hvem som skulle utforme minnesmerket.

Gogstad tilføyer:
– Det virker som om dette er en slags trend for tiden. Flere steder i verden har eksilvietnamesere fått oppført minnesmerker som takk for mottakelsen de fikk i ulike land etter at de flyktet fra Vietnam.

Fakta om vietnamesere i Norge 

• Per 01.01.2015. bor det i Norge 22,061 mennesker med innvandrerbakgrunn fra Vietnam (de som selv har innvandret og de som er født i Norge av vietnamesiske foreldre).

• Av disse 22.061 er 13,701 mennesker som selv er ankommet Norge fra Vietnam (som har to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre), og 8360 er norskfødte av foreldre som er født i Vietnam.

• I tillegg til totalen på 22,061 kommer 2235 mennesker som har «annen tilknytning» til Vietnam. Av disse er 1953 født i Norge med en vietnamesiskfødt og en norskfødt forelder.

• Hvis vi slår sammen alle kategoriene, kan det sies at det i Norge bor 24,296 mennesker med en eller annen familieforbindelse til Vietnam.

• Mennesker med vietnamesisk bakgrunn utgjør den åttende største innvandrergruppa (de som er født i Vietnam eller er norskfødte av foreldre fra Vietnam) i Norge.

• Årene da flest vietnamesere kom til Norge var 1989 (830), 1990 (792), 1988 (628), 1991 (504), 1992 (503), 1993 (462), 1980 (458) og 1979 (434)

• De første vietnamesiske flyktninger kom som båtflyktninger etter Vietnam-krigen i 1975. Den største bølgen av flyktninger kom i perioden 1978 til 1982.

• Vietnamesere kom først til Norge med merkelappen «kvoteflyktning», og ikke som «asylsøkere» slik mange andre folkegrupper har gjort. Senere har familiemedlemmer av de tidligere kvoteflyktningene også kommet til Norge, men fra starten av 1990-tallet i lave antall.

• 9 av 10 med vietnamesisk bakgrunn i Norge har norsk statsborgerskap.

KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅ V/ MINJA TEA DZAMARIJA