Vitner ikke om evolusjon

Oversettersenteret til Jehovas Vitner er stort og moderne. Det var tidligere hovedkvarter for Norge, men i dag ligger det sentrale kontoret i København.
Foto: Xueqi Pang
Jehovas Vitner i Norge produserer hvert år blader og hefter i et opplag på nærmere to millioner, i tillegg til nettartikler og filmer. To av heftene handler om evolusjon, som de mener motbevises av Bibelen. 

Jeg har sett dem utallige ganger. Dresskledde menn og kvinner i skjørt. Trofaste står de der på gatehjørnet i Oslo sentrum, flere ganger i uka, alltid smilende og vennlige, alltid godt utstyrt med brosjyrer, hefter og gratis utgaver av Bibelen.

Hver gang har jeg gått forbi. Av og til føler jeg et lite stikk, for standen deres ser ut til å være dårlig besøkt. Faktisk har jeg aldri sett noen prate med dem.

Men én dag stopper jeg. En brosjyre har fanget blikket mitt. Ble livet skapt? står det på en brosjyre med innbydende, moderne design.

Kåre Sæterhaug har jobbet ved Jehovas Vitners oversettersenter i Ytre Enebakk siden 1991.
Foto : Xueqi Pang

Når enkelte vitenskapsmenn vil ha det til at det har skjedd et hopp fra primater til mennesker, så er vårt svar at, nei, det sier ikke Bibelen noe om.

Jeg tar en brosjyre og begynner å bla. Raskt finner jeg fram til kapittelet om evolusjon. «Alt liv er skapt i sin nåværende form», leser jeg. Er de virkelig kreasjonister? Altså den typen religiøse som trekker hele eller deler av evolusjonsteorien i tvil? Jeg innser at jeg vet veldig lite om Jehovas Vitner (JV). Men nå er nysgjerrigheten min vekket for alvor.

Oversetterne til Jehovas Vitner jobber i team. Det gjør det lettere å oppdage feil, forteller de.
Foto : Xueqi Pang

– Hvem har skrevet dette? spør jeg

Tom Frisvold forklarer hvorfor Jehovas Vitner ikke aksepterer evolusjonsteorien. Han omtaler seg som “mediekontakt”, men vil ikke si noe mer om bakgrunnen sin.
Foto : Xueqi Pang

– Alt kommer fra USA.

Glenn-Peter Sætre er biolog ved Universitetet i Oslo. Det meste av det Jehovas Vitner skriver om evolusjon, er feil, sier han.
Foto : Xueqi Pang

– Ok, men hvem har oversatt det? Jeg har jo sett at dere stadig har nye brosjyrer.

– Vi har et oversettersenter. Der jobber det tretti personer på full tid.

Midt i hjertet av Oslo står det unge nordmenn og tilbyr kreasjonistisk litteratur, helt gratis og i tilsynelatende ubegrensede mengder. Saken er klar. Jeg må finne ut mer. Jeg er fascinert.

Stor aktivitet
Ifølge regnskapstall.no hadde JV godt og vel 100 millioner i driftsinntekter i 2014. Medlemstallet er rett over 12.000, ifølge SSB, men som jeg etter hvert får vite, registrerer JV bare voksne som medlemmer. Barn og unge regnes ikke med fordi de ikke er døpt. Det er over 160 menigheter spredt over hele landet. På verdensbasis finnes det over åtte millioner vitner.

Jeg bestemmer meg for å besøke oversettersenteret selv. Jeg må se hvordan dette foregår. Samtidig tar jeg kontakt med evolusjonsbiolog Glenn-Peter Sætre ved Universitetet i Oslo og sender ham brosjyren om evolusjon som jeg fant på standen. Men mer om ham senere.

JVs oversettelsesenter virker skeptiske når jeg ringer, vil vite hensikten min. Jeg forklarer at jeg er spesielt interessert i brosjyren om livets opprinnelse, men at jeg strengt tatt vil være tilfreds med å få se lokalene og stille noen spørsmål om hvordan de arbeider med oversettelsene. Etter noen telefoner og eposter frem og tilbake er avtalen i boks.

Ikke vanlig lønn
Sammen med Utrops fotograf kjører jeg et godt stykke gjennom mørk skog før Langenvannet i Ytre Enebakk viser seg i all sin vinterlige prakt på høyre hånd. Like etter parkerer vi bilen på en velholdt plass der Jehovas Vitners lokaler ligger majestetisk på en bakketopp. Her finnes også leilighetene til de ansatte, får vi etter hvert vite.

Vi tas imot av en slank mann, dresskledd og glattbarbert som den unge mannen  jeg hadde snakket med ved standen i Oslo. Han er kanskje i midten av førtiårene. Han smiler og hilser hjertelig og viser oss inn. Fotografen er begeistret for lobbyen, som prydes av en steinfontene og flotte malerier – det største forestiller det idylliske tusenårsriket som JV mener skal gjenopprettes på jorden etter Dommens dag. Alle maleriene har religiøse motiver, men i en av gangene legger vi merke til et naturfoto fra Lofoten.

– Her er vi tretti ansatte. Vi gjør alt selv, fra kjøkkentjeneste, via tekniske oppgaver til oversetting og arbeid i lydstudio, sier Kåre Sæterhaug, som ikke vil oppgi noen annen tittel enn «representant for JVs oversettelsesenter». Men han viser oss villig, etter hvert ivrig, rundt.

– Hvordan er betalingen for dere som jobber her?

– Vi får ikke lønn i vanlig forstand. Vi ser på oss selv som frivillige. Vi får kost og losji, samt et lite, månedlig beløp til å dekke personlige utgifter. Alle inntektene til JV kommer gjennom donasjoner, både fra medlemmer og ikke-medlemmer, altså frivillige bidrag, forklarer han. 

1,7 millioner hefter
Kåre tar oss med rundt, og vi få se menighetssalen (Rikets sal, som den kalles), kantina og undervisningsrommene. Kantina har plass til langt flere enn tretti personer, og Kåre forklarer at det er så å si kontinuerlig kursvirksomhet i lokalene.

Så blir vi ført opp i annen etasje, til oversetterkontorene. På det første oversetterkontoret sitter to dresskledde menn, relativt unge, og en dame i femtiårene iført skjørt. Alle smiler og hilser høflig i det vi kommer inn.

Dette skal vise seg å være enda mer imponerende enn jeg trodde.

De tre oversetterne samarbeider om samme utgave av Vakttårnet eller Våkn Opp!, som er de to hovedpublikasjonene til vitnene. Organisasjonen har menigheter i så godt som alle land i verden, og det meste av det skriftlige materialet oversettes til over 200 språk. Det totale trykte opplaget for de norske numrene av Vakttårnet og Våkn opp! i fjor var 1,7 millioner. På verdensbasis er opplagstallet ca. 58 millioner per nummer. Vakttårnet kommer ut på 254 språk, og Våkn opp! På 103, opplyser Kåre.

Etter å ha vært innom nok et oversetterkontor, lydstudioet i kjelleren og en stor undervisningssal, alt topp moderne, står vi igjen i lobbyen. Kåre virker glad og tilfreds. Han inviterer oss til å delta på neste møte og understreker flere ganger at JVs samlinger er åpne for alle. Han følger oss ut på parkeringsplassen og smiler når vi kjører avgårde.

Mennesker i 6000 år
JVs strømlinjeformede produksjon av enorme mengder filmer og skriftlig materiale har gjort inntrykk. Men fremdeles gjenstår spørsmålet: Hvorfor avviser vitnene evolusjonsteorien? Hvorfor bruker de tid og krefter på å forsøke å tilbakevise den? Gjennom hovedkontoret i Danmark blir vi henvist til Tom Frisvold, gammel lærer, skal det etter hvert vise seg.

Vi møter ham i JVs lokaler på Haugenstua. Også her er det rent, pent, ryddig og moderne. Rikets sal er her dessuten utstyrt med mikrofoner.

– Det er mye deltakelse fra salen, forklarer Tom Frisvold.

Han viser oss inn i et mindre undervisningsrom. På veggen henger et bibelsitat på flere ulike språk.

– Her har vi blant annet hatt samlinger på tamil, forteller han.

JV har en egen flerspråklig menighet og satser på å nå ut til innvandrergrupper, får vi vite.

Frisvold humrer over vår interesse for evolusjon. Han understreker flere ganger at for JV er det ingen motsetning mellom vitenskap og religion. 

– Evolusjonsteorien sier at mennesket stammer fra tidligere arter og har felles stamfar med sjimpanser, og med andre organismer hvis man går lenger tilbake i evolusjonshistorien. Lar dette synet seg forene med det som står i Bibelen?

– Nei. I Bibelen står det at hvert dyr ble skapt i sitt slag. Innenfor hvert slag kan det riktig nok være variasjoner. Men når enkelte vitenskapsmenn vil ha det til at det har skjedd et hopp fra primater til mennesker, så er vårt svar at, nei, det sier ikke Bibelen noe om. Sånn er det ikke. Primatene er et slag for seg, menneskene et annet.

– Hva med andre dyr? Har de utviklet seg fra andre arter?

– Nei, det har nok skjedd en viss utvikling, men det er innenfor ett slag.

– Kan vi ved å lese Bibelen vite hvor gammel jorda er? 

– Nei, Bibelen kommenterer ikke det. Men den antyder at jorda er gammel, antakeligvis eldgammel. 

– Hva sier Bibelen om når menneskeheten oppsto?

– Bibelen sier at menneskene har vært her i cirka 6000 år.

– Hva mener du om alle de fossilene som er funnet av mennesker og førhistoriske mennesker helt tilbake til for to millioner år siden, og aper som gikk på to bein før dette igjen?

– Vi er nok uenige her. Vi tviler både på mengden fossiler man sier man har funnet og på dateringen av dem. Dersom disse funnene er så gamle som enkelte forskere påstår, harmonerer det ikke med det vi leser i Bibelen. Hvis vitenskapen kan motbevise Bibelen, da har vi et problem. Vi er selvsagt ikke redde for det, men derfor vil vi også se på bevisene igjen. 

– Hvordan forholder JV seg til at forskere gjennom 150 år siden Darwin ikke har lyktes med å tilbakevise evolusjonsteorien, men at den tvert imot bare har styrket seg?

– Det er ikke riktig at alle vitenskapsfolk støtter evolusjonen. Det er mange biologer som er uenige med det du sier nå.

– Hvem er de?

Dette er første gang Frisvold tar en tenkepause. 

Så trekker han fram Peder Tyvand, professor ved Landbrukshøgskolen i Ås. Men Tyvand er ikke biolog. Derimot er han fysiker og en kjent forkjemper for den kristne «Intelligent Design»-bevegelsen, en nyere, amerikansk variant av kreasjonismen. I anledning Darwins 200-årsdag i 2009 skrev han boka «Darwin 200 år – en festbrems». Den var ment å skulle motbevise evolusjonsteorien. Boka levnes imidlertid liten ære av fagfolk. I en anmeldelse i Vårt Land skriver professor i evolusjonsbiologi Jarl Giske at boka preges av «sinne og usakligheter» og at forfatter Tyvand gjennom hele boken viser at han «ikke forstår teorien han forakter så grundig». 

Jeg forsøker meg igjen med noen innvendinger mot at menneskeheten bare er 6000 år gammel, men Tom Frisvold konkluderer med at vi er «enige om å være uenige» og at vi er ferdige med diskusjonen.

Biologen: – JV tar feil
Noen dager tidligere var jeg på kontoret til Glenn-Peter Sætre, som er evolusjonsbiolog og ansatt som professor ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis ved Universitetet i Oslo. Han forsker til daglig på artsdannelse. Det vil si at han undersøker beslektede arter for å finne ut når i evolusjonshistorien de skilte lag.

Jeg møter ham på et  romslig og kledelig rotete kontor på Blindern. På forhånd har jeg bedt ham lese gjennom brosjyren til Jehovas Vitner.

– Dette er kvasivitenskapelig sprøyt, sier Sætre, som går rett på sak.

– Kan du trekke frem noen konkrete feil i det de skriver?

– De bruker en del argumentasjonsteknikker som er typiske for kreasjonister. De hevder for eksempel at evolusjonsteorien sier at utvikling skjer ved «tilfeldigheter». Det er ikke riktig. Det evolusjonsteorien sier noe om, er hvordan organismer gradvis blir bedre tilpasset det miljøet de lever i. 

– En annen feil Jehovas Vitner gjør, er at de snur på årsak og virkning. Det at organismene vi ser i dag, er så godt tilpasset de ulike klimaene og livsforholdene rundt omkring på jorda, er et argument for at det står en skaper bak, hevder de. Men slik en evolusjonsbiolog ser det, er det at en organisme fungerer godt i sitt miljø et resultat av tilpasninger gjennom naturlig utvalg over lang, lang tid.

– En tredje feil er det påståtte skillet mellom mikroevolusjon og makroevolusjon. JV åpner opp for mikroevolusjon, det vil si at arter kan gå gjennom små endringer. Men de hevder at arter ikke kan utvikle seg til andre arter, altså det vi kaller makroevolusjon. Dette er feil. Makroevolusjon er svært godt belagt gjennom forskning og en sentral bestanddel i evolusjonsteorien. 

– Hva er grunnene til at de aller fleste biologer aksepterer evolusjonsteorien?

– Det er rett og slett fordi summen av den vitenskapelige evidensen er så sterk. Det er en meget godt belagt teori. En del mennesker blir nok forvirret av at vi kaller det en teori. I dagligtalen bruker man ordet «teori» om noe man er usikker på. Men her snakker vi om en vitenskapelig teori som bare har blitt styrket av forskingsinnsatsen til en lang rekke forskningsgrupper verden over i 150 år.

– Hva vil du si dem som får en slik brosjyre i hånda?

– Jeg vil anbefale at de leser det den andre siden, altså evolusjonsbiologene, sier. Les gjerne populærvitenskapelig litteratur om evolusjon, gode lærebøker osv. Jeg vil oppfordre folk til å vurdere evidensen selv.  

Fakta

 • Jehovas Vitner (JV) ble grunnlagt på slutten av 1800-tallet 
 • Hovedkvarter i New York, der et øverste råd med syv medlemmer sitter
 • Åtte-ti millioner medlemmer på verdensbasis, 12.000 i Norge 
 • Kjent for verdensomspennende oppsøkende misjonvirksomhet (dør til dør)  
 • Forbyr blodoverføring og avviser nasjonalstaten på bakgrunn av bibelske vers
 • Streng praksis med å ekskludere medlemmer som ikke følger organisasjonens moralske leveregler 
 • I 2012 skapte de debatt i Norge med en barnefilm der et barn blir advart mot å leke med en trollmann-figur fordi “magi er ond­skap fra Sa­tan

  Kilder: Store Norske Leksikon, Encyclopædia Britannica, Hamar Arbeiderblad 

Fakta: 

 • Evolusjonsteorien aksepteres av et flertall av kristne i verden og i Norge
 • I Norge aksepterer rundt 80 prosent av befolkningen evolusjonsteorien (2008)
 • Den største andelen kristne kreasjonister finnes i USA 
 • I en undersøkelse fra 2015 svarte 65 prosent av amerikanerne at “mennesker har utviklet seg over tid”. 98 prosent av amerikanske vitenskapsfolk svarte det samme 

  Kilder: NRK, PEW Research