Fikk innspill til strategi mot hatefulle ytringer

 
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
Som et ledd i regjeringens arbeid med en strategi mot hatefulle ytringer, inviterte barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) til innspillmøte om hatefulle ytringer tidligere denne uken.
0Shares

– Hatefulle ytringer som begrenser den enkeltes deltakelse i det offentlige rom er et tap for det offentlige ordskiftet og for demokratiet. I dag har jeg fått mange gode innspill som regjeringen vil ta med seg videre i arbeidet mot hatefulle ytringer, uttalte barne- og likestillingsministeren til regjeringen.no.

I åpningsinnlegget understreket statsråden at ytringsfriheten og den offentlige samtalen skal gi rom for at alle stemmer kan komme til orde, men at hatefulle ytringer kan motvirke nettopp dette, og må bekjempes. Representanter fra ulike miljøer og organisasjoner var samlet på Fornebu for å komme med sine innspill til arbeidet med strategien.  Statssekretærer fra statsministerens kontor, Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet og Kulturdepartementet var også tilstede.

– Dagens møte er en viktig milepæl i arbeidet med denne strategien, fortsatte hun

Opprettet innspillsside
I forbindelse med arbeidet er det også åpnet en innspillsside der man kan komme med innspill til strategien fram til 4. februar.

Sist regjeringen inviterte til rundebordskonferanse om hatefulle ytringer var i november 2014. Møtet la grunnlaget for regjeringens beslutning om videre innsats for å bekjempe hatefulle ytringer.