Leder: Nødvendig angrep på religioner

Regjeringen la nylig fram et forslag til endring i straffeloven. Forslaget går ut på fjerne den sovende blasfemiparagrafen, og istedet utvide den såkalte rasismeparagrafen til også å omfatte «kvalifiserte angrep på religion eller livssyn». Aftenposten skrev at Knut Storberget er personlig uenig i sitt eget forslag om å innføre en lovgivning som “verner religioner og […]

Kjøp abonnement eller logg inn for å lese videre!

Tidligere abonnenter: Hvis du er abonnent fra før bruker du epostadressen som brukernavn. Passordet er: utrop

Nye abonnenter: Du bruker passord og brukernavn som du registrerte abonnementet med for å logge inn.