Crowdfunder kunstnerisk kamp mot ekstremisme

Kjemper mot ekstremisme og radikalisering: Kunstneren Shwan Dler Qaradaki.

 

Teamet for To My Children er flukten fra Kurdistan og det å starte et liv i Norge. I filmen skal akvareller og blekktegninger laget av Qaradaki animeres. Han har også skrevet manus hvor han forteller om hendelser fra sitt eget liv i form av et brev til sine barn og barnebarn.

– Jeg ser dette som en kunstnerisk og kulturell motstandskamp, i kampen mot den såkalte Islamske Staten (IS). En terrororganisasjon som har begått enorme overgrep mot det kurdiske folk, og andre i Midtøsten og Europa.

Vibeke Christensen, daglig leder og kunstprodusent ved Mesén forklarer at man har startet med å crowdfunde prosjektet.

Kjemper mot ekstremisme og radikalisering: Kunstneren Shwan Dler Qaradaki.
Foto : Claudio Castello

At Vesten og andre aktører indirekte har bidratt til situasjonen i Irak og Syria, er innlysende. Men det rettferdiggjør ikke terror.

– Vi har dratt i gang en folkefinansieringskampanje for To My Children som animasjonsfilm. Så langt har vi fått støtte til komposisjon av Nils Økland av Musikkfondene. Vi har også søkt midler fra Norsk Filminstitutt og Viken Filmsenter, men er avhengig av at folk støtter Shwan Dler Qaradaki sitt humanistiske prosjekt. Vi er avhengige av å skape litt trøkk i løpet av den kommende måneden, særlig via sosiale medier, for å folk til å gå inn å støtte dette viktige prosjektet. Det å crowfunde gode prosjekter appellerer jo også internasjonalt, med tanke på at ekstremisme er mer relevant som problemstilling enn tidligere.

Hardt budskap: Slik er krigens uhyggelige vesen, sett gjennom tegnestiftene til den norsk-irakisk-kurdiske kunstneren.
Foto : Shwan Dler Qaradaki

Utsatte minoriteter
Qaradaki kom selv til Norge som flyktning på 90-tallet fra det som nå er den irakiske delen av Kurdistan.

– Kurderne opplevde under Saddam Hussein et terrorregime og forsøk på folkemord. Nå kjemper man mot IS og islamistisk terror. Mitt kunstverk er et rop og en avstandstagen fra alle former for terror, om det er på kristent, muslimsk eller sekulært grunnlag.

Kjemper for familiene
Selv besøkte han hjembyen Suleimania i slutten av 2014, på et tidspunkt hvor IS hadde begynt å herje og lagt store områder av Irak og Syria under sitt åk.

– Folk var nervøse, men jeg så også mye mot. Jeg er en type kunstner som ofte påvirkes av det som skjer rundt meg. Så jeg begynte å spørre folk som kjempet på frontlinjen hva som motiverte dem til å bli igjen. Svaret jeg fikk, var det samme hele tiden: Familie, barn og unge.

– En av hovedgrunnene til å gjennomføre dette kunstprosjektet er nettopp barn og unge, siden de er fremtiden, legger han til.

– Tidligere har du laget videoreisebrev med fokus på kurdere som flyktet gjennom Hellas til Skandinavia. Hvor mye av det selvopplevde ligger i dette nye kunstprosjektet?

– Jeg har ofte brukt virkelighet, også selvopplevd virkelighet, som referanse. Dette prosjektet er intet unntak.

Anti-propagandistisk
Hvorfor han valgte film som format, forklarer Qaradaki slik:

– Noe av det aller viktigste med To My Children er at det skal ha en anti-propagandistisk effekt. Ekstremistgrupper som IS og Al-Qaida har ofte brukt propagandistiske filmer, som spres på nettet, for å rekruttere tilhengere til sin egen sak. Jeg frykter at de unge, de mest lettpåvirkelige, kan bli rekruttert. Jeg frykter at barna mine engang kan bli en del av dette.

– Hva tenker du om sistnevnte? Ofte hevdes det at utenforskap er inngangsporten til radikalisering og voldelige miljøer.

– At Vesten og andre aktører indirekte har bidratt til hvordan situasjonen ble som den er nå i Irak og Syria, er innlysende. Samtidig rettferdiggjør dette ikke terror, drap, folkemord og vold i Guds navn. Som menneske, som kurder og som person fra en muslimsk majoritetskultur kan jeg ikke godta dette. En må være veldig forsiktig med å gå fra forklaring til det som nærmer seg apologi. I Kurdistan har vi også opplevd stormaktspolitikkens herjinger, men svært få av oss blitt terrorister. I Kurdistan støtter man i overveldende grad sekularisme, ytringsfrihet, religionsfrihet og progressive tolkninger av religionen.

Til høsten får Qaradaki uansett en god del å gjøre.

– For da skal jeg på skoleturné på barne- ungdoms- og videregående skoler i Akershus med “To My Children” . Kampen mot radikalisering foregår også blant de unge her hjemme, og den må vinnes, slår han fast.

Klikk her for link til crowdfundingsprosjektet.

FAKTA

Shwan Dler Qaradaki (født 8. juni 1977 i Suleimania i Irakisk Kurdistan) er billedkunstner og jobber med tegning, maleri, foto, installasjon og video. Kom til Norge som politisk flyktning i 1999. Shwans kunst problematiserer identiteter i en multietnisk og multikulturell verden.

Han begynte sin utdannelse ved Kunstakademiet Sulaimani i Kurdistan i Irak i 1991 og fortsatte med kunstutdannelse i Norge ved NISS og Kunsthøgskolen i Oslo, der han fullførte en mastergrad i 2009. Han har holdt flere separatutstillinger i Norge, gruppeutstillinger i inn- og utland og turnert med Den kulturelle skolesekken. Qaradaki er også innkjøpt av en rekke offentlige institusjoner, der iblant Oslo kommune, Buskerud og Fundacion Pablo Atchugarry. Han har i mange år arbeidet fra sitt atelier på Sagene og er bosatt i Groruddalen.

(Kilde: Norsk Wikipedia)