Regjeringen kutter støtte til svake grupper

Hatkriminalitet rammer også dem med nedsatt funksjonsevne.
Foto: Dave Overcash
– Regjeringens kutt overfor blant flyktninger og funksjonsnedsatte er hårreisende, hevder ARS-leder Rune Berglund Steen.

I statsbudsjettet for neste år foreslår Høyre og Frp en rekke kutt i støtte- og hjelpeordninger for svake samfunnsgrupper.

Støtteordninger for multihandikappede, trafikkskadede, barnefamilier på asylmottak, enslige mindreårige asylsøkere, uføre, kronisk syke, voldsofre og tilrettelagt arbeid blant annet for funksjonshemmede vil rammes, viser en gjennomgang VG har gjort av finansminister Siv Jensens (Frp) forslag til statsbudsjett for neste år.

– Dette viser at vi har en smålig regjering. Det sier jeg ikke bare fordi det er kutt som rammer mennesker som har det vanskelig, er syke eller har lite, men også fordi kuttene kommer i et budsjett der regjeringen setter norgesrekord i oljepengebruk og nok en gang gir store skattekutt til de rikeste, sier SV-leder Audun Lysbakken til VGNett.

En smålig regjering, mener SV-leder Audun Solbakken om kuttene.
Foto : Shanjayan Shan

Til og med innsatte i norske fengsler får utbetalt penger – men for asylsøkere skal vi altså ha et enda strengere regime.

Solid kuttliste
Ifølge VG gjør den blåblå regjeringen blant annet dette:

Vil spesielt ramme asylsøkere og flyktninger på mottak, er tonen fra leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, som kaller kuttene for hårreisende.
Foto : Pressebilde Antirasistisk Senter

– Ordning for særlig krevende brukere, som multihandikappede, trafikkskadede og lignende: Øker innslagspunktet for statlig finansiering med 50.000 kr utover lønnsvekst
– Tilskuddsordning for lengeværende barn: Fjernes
– Innfører tak på 10.000 kr i ytelser til familier som bor på mottak
– Varig tilrettelagt arbeid for blant annet funksjonshemmede: Regjeringen reduserer antallet plasser med 250, men viderefører bevilgningen på dagens nivå
– Innfører egenandel på fysioterapi for enkelte med kroniske sykdommer (innebærer et kutt på 175 millioner kroner)

Frp: – Feilinformasjon 
I en e-post til VG svarer finansminister Siv Jensens statssekretær Paal Bjørnestad følgende på kritikken:

– Lysbakken feilinformerer VGs lesere og bommer med kritikken. Dette budsjettet styrker tilbudet til de som trenger det. […] En bedre ordning og at man tar seg tid til å få på plass regler, er ifølge Lysbakken et kutt. Lysbakken mener også det er et kutt når vi bedrer integreringen og øker utgiftene til integreringsformål med 875 millioner kroner. Det viser at det er vanskelig å ta ham og hans parti seriøst.

– Helt hårreisende
Utrop presenterte kuttlisten for leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, som nærmest raser over kuttene, og særlig i kuttene overfor spesielt sårbare grupper som funksjonsnedsatte og nyakomne flyktninger.

– For meg er dette helt hårreisende for et land som Norge. Regjeringen legger opp til økt barnefattigdom i norske asylmottak.

ARS-lederen viser til at i flere år har Norsk Folkehjelp varslet om at folk går sultne i mottakene.

– Man har varslet om barn som utvikler mangelsykdommer. Og så foreslår altså regjeringen å kutte enda mer. Det er hårreisende, og ikke vårt land verdig.

Kuponger til besvær
Tidligere har også bruk av matkuponger for flyktninger vært diskutert, noe som Berglund Steen ser på som “et annet aspekt ved denne uverdigheten”.

– At asylsøkere ikke lenger skal få pengeutbetalinger, men heller en form for matkuponger, innebærer et steg tilbake til gamle tiders tilnærming til ubemidlede mennesker. Det er formyndersk. Det er nedverdigende for dem, og det bør oppleves nedverdigende også for oss. Til og med innsatte i norske fengsler får utbetalt penger – men for asylsøkere skal vi altså ha et enda strengere regime.