Sagt siden sist

 
Foto: Eirik U. Birkeland
Om innvandring, rasisme og integrering.

– Om kontantstøtte bør opprettholdes eller heves er ikke spørsmålet jeg diskuterer her. Det er snarere om kutt av ytelsen alene vil være en løsning på å få flere innvandrere ut i jobb. Får denne gruppen innvandrere riktig oppfølging?

Tatiana Maximova-Mentzoni, seniorforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i sitt innlegg i Aftenposten, hvor hun tar opp kontantstøtten.

– Ordet «terror» er så mye brukt at det mister slagkraft. Det blir brukt så mye, så bredt og så generelt. Det kan føre til at det blir utvannet som ord. Hvis du bruker et ord for mye, så går det ut over vitaliteten.

Språkprofessor og tidligere direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim (bildet), til NRK. Han anbefaler en mer restriktiv bruk av ordet.

– Når flyktninger blir bosatt rundt omkring i Norge, så lenge de er på introduksjonsordningen og ikke kan finansiere sin egen bopel og livsopphold, så kan de ikke flytte til hovedstaden. Gjør de det, så mister de all støtte.

Frp-politiker Mezyar Keshvari til TV2 om et mulig partiforslag hvor flyktninger som ikke kan forsørge seg selv ikke skal oppmuntres til å flytte til Oslo fra en utkantskommune.

– Jeg er opptatt av at flest mulig skal bli boende rundt i landet, og ikke bare samle seg i noen bydeler i Oslo. Så hvis forslaget er reelt, så er det klart at jeg gjerne vil se på det. Jeg har tatt det opp jevnlig siden 1990-tallet, og hver gang blitt møtt av ulike lovmessige hindringer, fra ulike som har sittet i regjering.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler sier seg ikke helt avvisende til forslaget.

– Trump er et utstillingsvindu for politisk inkompetanse. Le Pen og Wilders støttet ham, men fikk svi for det. Trump er en gavepakke til progressive partier i Europa. Han gir dem troen tilbake på Europa, liberale verdier og inkluderende samfunn.

Kjetil Raknes, som er doktorgradsstipendiat ved Høyskolen i Kristiania, intervjuet i Dagsavisen. Han har også skrevet bok om høyrepopulisme.