Innvandrere stemmer rødgrønt

Jonas Gahr Støre kan glede seg over mange innvandrervelgere
Foto: Pressefoto
Skal vi tro meningsmåling som er utført av Sentio, går personer med innvandrerbakgrunn inn for en rødgrønn-regjering etter valget i år.

Vi skal være varsomme med å tro blindt på meningsmålinger, særlig når bare 200 personer er intervjuet. Likevel stemmer tallene vi har hentet inn med tendenser som Utrop fanger opp andre steder, nemlig at flere og flere er misfornøyde med den nåværende regjeringen.

Basert på Utrops tidligere målinger i 2005 og 2009 har vi grunn til å tro at innvandrerbefolkningen ikke har divergerende partipreferanser fra befolkningen generelt. Det er noe høyere preferanse for Ap og SV, men variasjoner i partipreferansene er ganske lik som for befolkningen generelt. I år ser det ut til at flere kommer til å stemme på Ap og SV. Overraskende nok fikk Frp god oppslutning også fra innvandrerbefolkningen ved valgmålingen i 2009, men dette ser ut til ikke å være tilfellet i år. Det er nok fordi Frp sitter i regjering, men ikke bare det. Frp har tabbet seg ut flere ganger med sin litt for skarpe retroikk. 

Statistisk sentralbyrå sin rapport «Innvandrere og kommunestyrevalget 2015», som ble publisert for tre måneder, siden bekrefter også at flere innvandrere stemmer Ap og SV. Den samme rapporten viser at hele 80 prosent av dem som oppgir at de tilhører et islamsk trossamfunn, stemte Ap ved kommunevalget 2015. Oppslutningen om Ap er lavest blant medlemmer av statskirken, medlemmer av den ortodokse kirken og blant den som oppgir at de ikke tilhører noe tros- eller livssyn.

Muslimer stemmer Ap.
Foto : SSB

Hele 80 prosent av dem som oppgir at de tilhører et islamsk trossamfunn stemte Ap ved kommunevalget 2015.

Mange usikre velgere
Personer med innvandrerbakgrunn utgjør nesten 30 prosent av innbyggerne i Oslo, og på landsbasis utgjør denne gruppen 9 prosent og kan definitivt påvirke valgresultatet. Men problemet er at blant innvandrere er det mange som ikke har bestemt seg for hvilket parti de skal stemme, så her har partiene gode muligheter for å sanke flere stemmer. Dessuten er det en kjent sak at valgdeltakelsen blant innvandrere er lavere enn for befolkningen generelt. For innvandrere som har blitt norske statsborgere, var valgdeltakelsen 40 prosent. Blant norskfødte med to innvandrerforeldre var den 38 prosent.

Mange innvandringsfiendtlige velgere er skuffet over Frp. Selv om partiet har vært skarpt i retorikken, har Høyre satt en demper på å gjennomføre de mest grensesprengende asylinnstramningene. Dermed viskes forskjellen mellom Frp og andre partier ut. Ap har vært mildt i retorikken sammenliknet med Frp, men det er Ap som har vedtatt de mest restriktive lovforslagene på asyl,- innvandrings- og asylfeltet de siste 15 årene. Men personer med innvandrerbakgrunn er ikke så opptatt av dette feltet som man skulle tro. Personer med innvandrerbakgrunn er like opptatt av finans- og skolepolitikk som resten av befolkningen. Dette betyr også at asyl- og innvandringspolitikk spiller mindre rolle, kom det fram i undersøkelsen fra 2005.

Oppslutning om SV
SV får mindre tilslutning blant befolkningen generelt, mens de gjør det bedre blant innvandrere. I år er det ekstra spennende å se hvordan det vil gå med SV. Venstre burde gjøre det bra blant innvandrere, men paritet er lite kjent for dem. Men nå som Abid Raja også er med å fronte Venstre kan det hende dette endrer seg ved vaglet i år.

Uansett hvilket parti man stemmer på, oppfordrer Utrop alle til å delta ved valget og stemme.