Sa opp for å skrive om flyktningbarn

Bistandsarbeider Sigbjørn Ljung har skrevet bok om barn på flukt. Her er han avbildet på en skole i Nigeria som hadde vært stengt før terrorgruppen Boko Haram ble jaget ut.
Foto: Plan International Norge
Sigbjørn Ljung har i mange år jobbet innenfor bistand. I fjor sluttet han i Redd Barna for å skrive ebn barnebok om flyktninger.

Ljung ble ferdig med boken, som kom nå i september, i løpet av året. Han har i etterkant også begynt å jobbe i bistand igjen, nå som Global Lead for Education in Emergencies i Plan Internasjonal. Gjennom jobbene sine har han fem års erfaring fra flere afrikanske land.

Flukten til Europa handler blant annet om den elleve år gamle Prim som ved en feiltakelse havner ombord i en flyktningbåt som skal fra Libya til Italia. 

Grunnet farens jobb må Prim tilbringe en måned i Libya. I et fremmed land uten venner er hjemlengselen sterk. Men alt endrer seg da Prim blir venner med de syriske gatebarna Mohammed og Muna. En mørk kveld ender de tre barna opp som ufrivillige blindpassasjerer på verdens farligste reise. Skal de overleve, må de tenke kjapt og holde sammen.

Noe av målet med boken “Flukten til Europa” har vært å skape mer forståelse i et rikt land som Norge for hvorfor noen mennesker føler seg tvunget til å forlate hjemlandet sitt.
Foto : Privat

Flyktninger er ikke et begrep, flyktninger er mennesker som har opplevd krig, fattigdom og tortur.

Gir barn en stemme
Hovedmotivasjonen for å skrive boken sier Ljung er å gi flyktningbarn en stemme.

– Jeg har selv arbeidet med flyktningbarn og andre barn i vanskelige situasjoner i mange år. Jeg har vært lærer for somaliske barn og jobbet på flyktningmottak i Norge, jeg har jobbet med barn i flyktningleirer i Tanzania og Liberia. Jeg har snakket med barn, lært av barn og intervjuet barn.

Flukten til Europa er basert på historier som barn selv har fortalt meg, forteller han videre.

– Hovedmotivasjonen er å gi barn en stemme. En annen grunn til at jeg har skrevet denne boken er for å sette fokus på viktigheten av utdanning. Jeg har jobbet med utdanning for barn i over ni år. Jeg brenner for at alle barn skal få gå på skole. Det er derfor 50 kroner fra hver bok går til utdanningsprosjekter for barn på flukt og andre barn som har det vanskelig.

– Menneskene glemmes
– Er det et mål for deg å påvirke ordskiftet i fluktdebatten?

– Ja, jeg synes at retorikken i debatten kan være veldig hard til tider. Jeg tror det noen ganger glemmes at det er mennesker vi snakker om. Flyktninger er ikke et begrep, det vi snakker om er en lang rekke individer med forskjellige bakgrunner. De flykter fordi de ikke kunne være der de var. Det er mennesker som har opplevd krig, fattigdom og tortur. Mennesker med håp og drømmer. Mennesker som vil noe med livene sine og som reiser fra alt fordi det er umulig å leve der de kommer fra. Jeg forsøker å gi ansikter eller historier til disse enkeltindividene slik at i hvert fall barn skal forstå at det er enkeltindivider bak tallene.

Han ser for seg at mer fokus på barnestemmene i flukt- og migrasjonsdebatten vil kunne myke den opp.

– Jeg skulle ønske at innvandrings- og integreringsministeren snakket mer med barn som har vært på flukt, dersom hun hadde gjort det, tror jeg den norske debatten ville vært noe mer inkluderende.

En mykere afrikansk debatt
– Siden du selv har bodd og jobbet i flere afrikanske land, hva slags har folk der på flukt og migrasjon, sammenlignet med folk i Europa?

– Ifølge UNHCR er 17 prosent av verdens flyktninger bosatt i Europa mot 30 prosent i Afrika. Det vil si at det i Afrika nesten er dobbelt så mange flyktninger som i Europa, i tillegg befinner 75 prosent av verdens mest fattige land seg i Afrika. Likevel er min opplevelse at flyktningdebatten er mye hardere i Europa enn i Afrika. Sør-Afrika, hvor jeg bodde i to år, er det mest velstående landet i Afrika, der opplevde jeg en like hard flyktningdebatt som hjemme i Norge.

Ljung mener selv at jo mer mennesker har, desto mindre er de villig til å dele og hjelpe.

– For mens i land som opplever ekstrem fattigdom, som Liberia, hvor jeg også bodde i to år, er debatten helt annerledes. Det er akkurat som om de i Liberia bedre skjønner at mennesker ikke kan bo i konflikt og at de ikke kan stenge ute mennesker som flykter fra krig og forfølgelse.

– Vi trenger å forstå “den andre”
Flukten til Europa er en bok for alle lesere, både de som har opplevd traumet rundt flukt, og for de som ikke har gjort det.

– Jeg synes boken er minst like aktuell for barn som aldri har vært på flukt. I Flukten til Europa følger man særlig tre barn som flykter fra krig, fattigdom og tvangsekteskap. Og noe som er spesielt med boken er at et norsk barn også er med på flukten, derfor vil man i tillegg bli kjent med problematikken fra et norsk barns perspektiv.

I dag finnes det svært lite norsk barnelitteratur som handler om barn på flukt, selv om flyktninger får stor oppmerksomhet i norske medier. 

– Norske barn får med seg hva som blir diskutert, og da er det viktig at de får mulighet til å få et mer nyansert bilde. Etter å ha lest Flukten til Europa vil de skjønne mer av hva som gjør at noen barn er nødt til å flykte eller velger å flykte på grunn av umulige situasjoner. Vi trenger denne type bøker og historier fordi vi trenger å forstå hvordan det er å være en annen person enn den jeg er, sier Ljung.