Norge er nest best på likestilling i hele verden
Foto: skjermdump, nettavisen
Island er best på likestilling i verden. Det betyr at damer og menn har like mange rettigheter og muligheter på Island. Norge er på andre plass.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

I mange land i verden har menn mange rettigheter og muligheter. Kvinner har ikke mange. Kvinnene blir diskriminert.

World Economic Forum har målt likestillingen i 149 land. De fant ut at Island er best på likestilling. Norge kom på andre plass, Sverige på tredje plass og Finnland på fjerde plass. Nicaragua kom på femte plass, Rwanda på sjette, New Zealand på syvede, Filippinene på åttende, Irland på niende og Nambia på tiende.

World Economic Forum målte økonomisk deltakelse og muligheter, utdanning, helse og overlevelse pluss deltakelse i politikken. De fleste land har god likestilling på helse.

Ordforklaringer

Likestilling: At menn og kvinner har de samme rettighetene og mulighetene.
Diskriminering: At noen har færre rettigheter og muligheter enn andre.
Deltakelse: Være med