Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Norge ble et kristent land cirka år 1000. I 1025 måtte alle i landet være kristne. Det var forbudt å være hedning. En hedning tror ikke på Gud. 

Årene fra 1500 til 1800 heter tidlig moderne tid. Da bodde det mennesker med mange forskjellige kulturer i Norge. Det bor mennesker med mange forskjellige kulturer i Norge i dag også. Norge er et flerkulturelt samfunn. Det er mange forskjellige religioner i Norge i dag.

Men fra 1500 til 1800 var det ikke mange forskjellige religioner i Norge. Staten ville bare at det skulle bo kristne i Norge.

Katolikker, jesuitter og protestanter er kristne. I 1536 bestemte staten at det bare var lov å være protestant i Norge. Det var forbudt å være katolikk, jesuitt eller jøde.

Nord i Norge bor samene. Samene er en folkegruppe som ikke var kristne. Nordmenn ville at de skulle bli kristne. Derfor prøvde de å fjerne samene sin religion. Det klarte de nesten helt.

Men fra midten av 1800-tallet begynte det å skje endringer. I 1851 fikk jøder lov til å bo i Norge.

I dag har vi religionsfrihet i Norge. Det står i Grunnloven. Grunnloven er loven over alle lover i Norge. Religionsfrihet betyr at alle kan tro på hva de vil. Men ikke Kongen av Norge. Kongen skal alltid være protestant. Kongen er den eneste i Norge som ikke har religionsfrihet.

Du kan lese mer om Norge og religionsfrihet på norgeshistorie.no. Der står det om historien til Norge fra Steinalderen (10 000 – 1700 f.Kr) til i dag. Det står om vikinger, kriger og olje.

Erling Sandmo forteller om Norge og religioner i «Det flerkulturelle Norge mellom 1500 og 1800». Erling Sandmo er historiker. Norgeshistorie.no er laget av Universitetet i Oslo. Norgeshistorie.no kom på nettet i 2015. Den er oppdatert i 2018. Det kommer nye historier på norgeshistorie.no i 2019.