Berit Berg, professor ved NTNU
Foto: Elin Iversen NTNU
Å være syk eller handikappet er ingen straff fra gudene, sier professor Berit Berg. – Familiene må slutte å skamme seg. 
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

 

11. februar skal hun si dette til de religiøse lederne, familiene, de syke og handikappede. Hun skal si det på et Abloom-møte. Abloom er en organisasjon som jobber for at handikappede skal få bedre liv.

Å være handikappet er for eksempel at du er blind. Da kan du ikke se. Eller at du er døv. Da kan du ikke høre. Eller at du er lam og ikke kan røre beina. Da sitter du i rullestol. Å være handikappet kan også være at du er psykisk utviklingshemmet. Da kan du ikke lære de samme tingene som andre.

Et annet ord for å være handikappet er å være funksjonshemmet. Det betyr at noe i kroppen din ikke virker.

Faridah Shakoor startet Abloom filmfestival i 2012. Hun vil gi glede til de handikappede og deres familier.
Foto : Bilge ¨

Mange tror at å være handikappet er en straff fra gudene.

– Mange tror at å være handikappet er en straff fra gudene. De tror at de har gjort noe galt. De går til religiøse ledere. De vil ha trøst eller forklaring. Det er viktig at de religiøse lederne sier til alle at sykdom og handikap ikke er en straff, sier Berit Berg. – De har ikke gjort noe galt.

Foreningen Abloom vil at de handikappede og familien deres ikke skal skamme seg. Faridah S. Nabaggala startet Abloom i 2012. Abloom har en filmfestival for handikappede og familiene. Faridah S. Nabaggala har en handikappet sønn. Derfor startet hun Abloom. Hun vil gi glede til alle.

ORDFORKLARINGER:
Lam: når du ikke kan bevege en kroppsdel. Forening: lag, organisasjon av personer med en felles interesse
Funksjonshemmet: person som av kroppslige eller mentale grunner har nedsatt arbeidsevne eller er hemmet i sin sosiale tilpasning, handikappet
Utviklingshemmet: person som mentale grunner har nedsatt arbeidsevne eller er hemmet i sin sosiale tilpasning, handikappet