FpU-ledere ut mot barnetrygd-utspill

 
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
– I et liberalt samfunn skal hvert enkelt menneske dømmes etter egne handlinger og personlighet, ikke etnisitet. Slik skriver Herman Fåne, formann i Oslo FpU og Andreas Ingebretsen, formann Agder FpU i et innlegg i VG.
0Shares

Utspillet de viser fra Amundsen handler om at Amundsen tar til orde for å kutte i barnetrygden etter tredje barn på bakgrunn av å bevare den etnisk norske befolkningen.

– Å kutte i barnetrygden kan enhver liberalist stille seg bak. Bakgrunnen for forslaget derimot har ingenting med verken liberalismens eller Fremskrittspartiets prinsipper å gjøre. Bakgrunnen bygger på både skremmende og farlige tanker som nører opp under fremmedfrykten, skriver Fpu-politikerne.

Oslo Fpus Herman Fåne mener forslaget nører opp under fremmedfrykten.
Foto : oslo.fpu.no

– Liberalisme er blind for etnisitet
Videre argumenterer de for standpunktet utifra liberalistisk ideologi.

– Liberalismen er blind for etnisitet, kjønn og religion. Enkeltmennesket skal dømmes etter egne handlinger og egen personlighet. Det handler om Fremskrittspartiets og liberalismens menneskesyn – alle er unike, skal vises verdighet og skal ha de samme premissene for å lykkes.

– Norge er, og skal være, et land der man baseres etter oppførsel og handlinger, ikke etnisitet. Det bør være en selvfølge at etnisitet ikke dras inn som begrunnelse for politiske standpunkt i 2019.