Verden Rundt Ekstra notis: Kina: Arbeidsløsheten øker blant innvandrete arbeidere

Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Første mann med flerkulturell bakgrunn vinner DIXI-prisen - 24.05.2024 – Vil ikke ha «mangfoldsvasking» - 24.05.2024 Nederland får Europas hardeste asylpolitikk - 23.05.2024 Kinesiske myndigheter melder ifølge BBC at 20 millioner migrantarbeidere har mistet jobben på grunn av finanskrisen. En undersøkelse […]

Kinesiske myndigheter melder ifølge BBC at 20 millioner
migrantarbeidere har mistet jobben på grunn av finanskrisen. En
undersøkelse viser at omkring 15 prosent av alle
migrantarbeidere i Kina er arbeidsløse.

Det anslås
at hvert år kommer mellom 5 og 6 millioner nye arbeidere fra
landsbygda og blir såkalte migrantarbeidere i byene. Til sammen
finnes det i dag 130 migrantarbeidere i Kina. Mange frykter nå
at de høye arbeidsløshetstallene vil føre til
sosial uro.

Staten har gitt de lokale myndighetene beskjed om
å sette inn mottiltak mot arbeidsløshet og uro så
fort som mulig der de kan. Landsbygda blir også indirekte
berørt av arbeidsløsheten, da svært mange
migrantarbeidere sender penger tilbake til familien der de kommer
fra.