Gjems-Onstad beholder medaljer

0Shares

Statuttene for Krigskorset gjør det nemlig mulig å frata utmerkelsen fra personer som viser seg uverdige til å bære det.

Gjems-Onstad sa blant annet at Ole Nicolai Kvisler, som er dømt for å ha drept Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo, var ”en kjempe i kampen mot innvandring”.

Forsvarsdepartementet mener at uttalelsene til Gjems-Onstad er innunder kravene til ytringsfrihet.

– De vurderingene som er blitt gjort av juristene, er at det ikke er grunnlag for å frata Gjems-Onstad Krigskorset, fordi vi mener de uttalelsene som ligger ved er innenfor ytringsfrihetens rammer. Men det er veldig viktig for oss å understreke at dette på ingen måte, overhodet ingen måte, er en støtte til uttalelsene som Gjems-Onstad har kommet med, sier Asgeir Spange Brekke, seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten til Forsvarsdepartementet.

Ifølge departementet kan avgjørelsen ikke påklages.

Til NRK sier SOS Rasismes nestleder Ola Melbye Pettersen at de er skuffet over avgjørelsen.

– Det aller groveste er at departementet tar utgangspunkt i Gjems-Onstads beskrivelser av seg selv i stedet for å ta utgangspunkt i objektive fakta, uttalelser i media og kontakt med nazistiske miljøer, mener han.