– Norskprøven er nyttig for arbeidsgiverne
Foto: Kompetanse Norge
Det kan være  lettere å få jobb når du har klart norskprøven fra Kompetanse Norge.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Kompetanse Norge har laget norskprøve for voksne innvandrere. Norskprøven viser hvor godt voksne innvandrere kan lese, lytte til, skrive og snakke norsk.  Hittil i 2019 har 19.600 tatt norskprøven.

– Prøven kan gjøre det mye lettere å få jobb, sier fungerende direktør i Kompetanse Norge, Anders Fremming Anderssen.

Kravene til norsk er forskjellige

Kravene til hvor godt du må snakke norsk i jobben, er forskjellig. I noen jobber må du snakke og skrive veldig bra norsk, i andre jobber behøver du ikke kunne så mye. Det er arbeidsgiveren som bestemmer hvor mye norsk du må kunne for å få jobben.

– Norskprøven er nyttig for arbeidsgiverne. De kan se på prøven og finne ut om jobbsøkeren kan godt nok norsk til jobben, sier Anders Fremming Andersssen.

Først norskkurs, så norskprøve

Når du har tatt norskkurs, kan du ta norskprøve.  Hvis du går på norskkurs et sted hvor Kompetanse Norge arrangerer norskprøve, melder stedet deg opp til prøven. Hvis du ikke følger norskundervisning på et sted hvor Kompetanse Norge har norskprøve, melder du deg opp selv. Påmeldingen skjer på nettstedet til Kompetanse Norge; https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/meld-deg-pa-proven/

Du tar prøven i kommunen du bor i. Kompetanse Norge har norskprøve to til fire ganger i året. Neste prøveperiode er fra 23. september til 27. september. Hvis du vil ta prøven da, må du melde deg på mellom 26. – 30. august.

Forskjellige nivåer

Hvis du skal ta lese- eller lytteprøven skal du ikke melde deg opp til et bestemt nivå. Det er fordi at jo flere spørsmål du svarer riktig på, jo vanskeligere blir spørsmålene. De første spørsmålene er lette, de siste er veldig vanskelige.

Hvis du skal ta skriveprøven eller muntlig prøve, skal du melde seg opp til et bestemt nivå. Nivåene du kan melde deg opp til er A1/A2, A2/B1, eller B1/B2. Det kan hende du snakker så bra norsk at resultatet blir at du er på et høyere nivå enn nivået du testes i.

På skriveprøven kan kandidaten kun få et resultat på nivået han eller hun er meldt opp til. Det betyr at hvis kandidaten er meldt opp til prøve på A2/B1-nivå, kan kandidaten få opptil B1.

Det er kommunen som bestemmer hva prøven koster. Prisen ligger mellom 500 og 1500 kroner per delprøve (leseprøven, lytteprøven, skriveprøven og muntlig prøve). I noen kommuner koster det mer. Noen kommuner har en samlet pris for alle delprøvene. Kandidatene kan se prisen i sin kommune i påmeldingsportalen.

ORDFORKLARINGER:
Arbeidsgiver: Han eller hun som betaler lønnen din.
Nyttig: Til gagn. Noe som er en fordel for deg.
Nivå: Her: Lavt nivå er hvis du kan lite norsk. Høyt nivå er hvis du kan mye norsk.
Lytte: Høre.