Debatt: Hijab betyr mer politi for tryggere lokalsamfunn

Senterpartiet setter mennesket i
sentrum. Trygge og levende lokalsamfunn er viktig for at mennesker skal
leve og utfolde seg ut fra sine forutsetninger. Mangelen på synlig
politi i gatene gjør at folk blir utrygge, og jeg mener vi må gjøre mer
for å rekruttere flere til politiyrket.

Historier om henlagte saker med kjent
gjerningsmann, stengte politikontorer, lang ventetid og så videre viser
noen av de utfordringene politiet står overfor. Vi trenger flere
politifolk for å løse viktige oppgaver, og vi trenger flere med
innvandrerbakgrunn, ikke minst her i hovedstaden.

Evnen til å gjøre en god jobb avgjøres
ikke av om en politikvinne bærer hijab eller ikke. Jeg håper kriteriene
for å bli politi bygger på personlig egnethet og kvalifikasjoner, ikke
livssyn, hudfarge, seksuell legning eller lignende. Jeg mener en
politimann eller -kvinne bør ha evnen til å vise forståelse, evnen til å
gripe inn og evnen til å handle. Slike mennesker har politiet ikke råd
til å miste.

Det blir meningsløst å bruke så mye tid på å diskutere om en hijab passer med politiuniformen. Jeg vil la kvinnene få avgjøre selv.

For meg blir det meningsløst å bruke så
mye tid på å diskutere om en hijab passer med politiuniformen. Jeg vil
la disse kvinnene få avgjøre dette selv. Jeg er i mot at samfunnet skal
ta dette valget for dem. I stedet for å debattere hva politiet kan ha
på hodet, bør vi debattere hva politiet bør gjøre, og jeg mener deres
viktigste oppgave er å sørge for trygghet der folk bor. Da trenger vi
mer politi, et politi folk kjenner seg igjen i og et politi som kjenner
det lokalsamfunnet de skal ha ansvar for. En muslimsk kvinne, med eller
uten hijab, kan fylle denne oppgaven like godt som Ola, Hassan eller
Kari.

Noen har sagt i hijab-debatten at de
mener ”jentene må velge mellom hijab og politiet”. I så fall går vi
glipp av en viktig ressurs, og vi mister fokus på det som er det
viktigste, nemlig godt kvalifiserte politifolk.

Jeg ser frem til den dagen jeg møter en
politikvinne med hijab og en politimann med kalott som sammen bidrar
til trygghet for befolkningen. Jeg må innrømme at jeg ikke klarer å se
hvordan dette vil skade politiet eller samfunnet.