Hvordan overleve i Norge: For unge eller for gamle

0
–  Hvor gammel er du? spurte rådgiveren på arbeidskontoret. På den tiden var jeg 43, og jeg oppga min virkelige alder, selvfølgelig. Hun så på meg, og jeg kommer aldri til å glemme det hun sa. –  Alfredo, du kan ikke tenke på å studere, du er for gammel!   

– Mangfoldsåret var forhastet

0
Regjeringen satset stort på Mangfoldsåret 2008. Men mange kommuner mener de fikk for lite informasjon for sent. Dermed ble den lokale effekten av de 36 millionene regjeringen bevilget meget begrenset.

– Æresbegrepet har gått ut på dato

0
Unni Wikans bok Om ære har aktualisert bruken av ordet ære. Unge flerkulturelle i Norge føler at de blir satt i bås, og at æresbegrepet har gått ut på dato.

Kjemper vi for rettigheter vi ikke har bruk for?

0
Det finnes viktigere saker enn halalmat og hijab i politiet. Likevel har debatten blitt så heftig. Meningene er delte og svært polariserte, selv blant muslimer. Kanskje debatten handler om noe annet?

Kulturrådet mangler oversikt over støtte

0
Antall mangfoldsprosjekter som Norsk Kulturråd ga støtte til økte betydelig i 2008 i forhold til 2006 og 2007, ifølge en rapport som Kulturrådet har sendt til Kultur- og kirkedepartementet. Men Kulturrådet har ikke oversikt over hvem som har mottatt midlene.

Norske muslimer mot homofili

0
Flere profilerte norske muslimer som Utrop har vært i kontakt med velger ikke å ta avstand fra den delen av islam som ikke aksepterer homofil praksis.

Politisk omskåret hijab-debatt!

Mens etnisk norske kvinners rettigheter beskyttes gjennom likestillingsloven, faller etniske minoritetskvinner utenfor denne loven, skriver Fakhra Salimi.

Er dette snik-islamisering?

0
Mens Siv Jensen (Frp) advarer mot det hun kaller snikislamisering og sier at man ikke skal gi etter for særkrav fra muslimer, er det arbeidsgivere og utdanningsintitusjoner som tilrettelegger for muslimer uten at det skaper problemer for hverken dem eller omgivelsene.

Venter for lenge på turnusplass

Opphev EØS-avtalen og få bedre kontroll med norske utenlandsstudenter, skriver Attiq Ahmad Sohail, som er medisinstudent ved Universitetet i Oslo.

Side 2 kommentar: Feilslått asylpolitikk fører til økt narkosalg

0
Asylsøkere selger dop ved Akerselva. Regjeringen bidrar til økt narkosalg når den fratar ni av ti asylsøkere muligheten for å få arbeidstillatelse.