Kulturrådet mangler oversikt over støtte

0Shares

Det ble i fjor samlet gitt tilskudd til 243 prosjekter med et kulturelt mangfoldsperspektiv. Hele 34,2 millioner kroner var fordelt gjennom Norsk Kulturfond som forvaltes av Norsk Kulturråd. På grunn av Mangfoldsåret 2008 ble Kulturfondet styrket med 10 millioner, ifølge statsbudsjettet for 2008. Utrop har forsøkt å få oversikt over hvem som har mottatt pengene, uten å lykkes.

Ikke eksakt

– Jeg har absolutt ingen oversikt.

Bente Guro Møller, koordinator for mangfoldsåret

De 10 millionene skulle etter statsbudsjettet fordeles slik: Tre
millioner til musikktiltak, tre millioner til scenekunst, én million
til billedkunst og kunsthåndverk, én million til rom for kunst og to
millioner kroner til barne- og ungdomskultur.

Det er ikke mulig å rapportere spesifikt på de 10 millionene. Kulturrådet har til sammen bevilget 34,2 millioner kroner til prosjekter med en mangfoldsdimensjon i 2008, og midlene er fordelt til en rekke områder og formålsprosjekter, sier Ole Jacob Bull, direktør i Norsk Kulturråd til Utrop.

Kulturrådet har satset på kulturelt mangfold i mange år. I mangfoldsåret er satsingen intensivert, og Kulturrådet har brukt mye mer enn de 10 millioner som var øremerket en styrking av mangfoldsprosjekter, sier Janne Stang Dahl, informasjonssjef i Norsk kulturråd.

Liste kommer i mai

Dahl forklarer at tallet 34,2 millioner fremkommer i Kulturrådets årsrapport til Kulturdepartementet. Det ble for eksempel øremerket en styrking med tre millioner til mangfoldsprosjekter på scenekunstområdet. Kulturrådet bevilget samlet 12,8 millioner. Dahl understreker at en komplett liste over prosjektene kommer i årsmeldingen i mai.

Utrop kontaktet Bente Guro Møller som er nasjonal koordinator for mangfoldsåret.

Jeg har absolutt ingen oversikt over det, sier Møller da Utrop spurte om hennes kjennskap til tiltakene.

Blant organisasjonene som mottok tilskudd er ifølge en rapport til Norsk Kulturråd: Nordic Black Theatre, dansegruppen Floorknights og Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk Teater.