0Shares

Alltid har vi vært stolt over våre rettigheter som kvinner fikk i dette landet 9.juni 1978. Vi kvinner har kjempet og jobber fortsatt med å bli behandlet på lik linje med det motsatte kjønn. Hva er det likestillingsloven forteller oss da? Likestillingsloven skal fremme likestilling mellom kjønnene og bedre kvinners stilling i samfunnet. Den skal sikre at kvinner og menn gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.

Hvor langt har vi kommet? Nå i 2009 våkner jeg med klare øyene og ser virkeligheten.

Jeg leser ofte at kvinner og menn skal ha like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling. Men gjelder dette alle kvinner? Denne loven gjelder alle andre enn oss muslimske kvinner!  En muslimsk kvinne med et ekstra plagg kommer utenom likestillingsloven, det føles i alle fall slik for meg. Det er sårende å se likestillingsloven utvikle seg så brutalt på den måten her.

Vi er de stakkars, svake, undertrykket og ikke minste ”gammeldags” kvinner” som ikke blir stilt i linje med andre moderne, sterke og frie kvinnene i dette landet. Dette ble bevist helt klart den 8. mars 2009 på Youngstorget av en sterk kvinne som kun brukte ytringsfriheten sin, for slik er det i Norge.

Men nå er det på tide å se hvem det er som tar de rettighetene fra oss! Butikken Oscar Jacobson på Steen & Strøm nektet en ansatt å bære hijab. Nå kan den fasjonable klesforhandleren ble kastet ut av senteret.

Ambreen Pervez fikk sparken fra A-møbler fordi hun nektet å ta av seg hijaben.

Flertallet av representantene i den franske nasjonalforsamlingen har stemt for forbud mot religiøse symboler i skolen

Politifolk sier nei til hijab

Trengs det å ramse opp flere slike ”rettferdige og likestile” behandlinger oss muslimske kvinner.

Islam og profeten Muhammad blir alltid beskyldt for å ta alle rettighetene og undertrykke muslimske kvinnene. Fakta er at de rettighetene som hver enkelte muslimske kvinne fikk for 1500 år siden har enda ikke Norge gitt oss. Det er islam som har gitt oss rettigheten til å bestemme over oss selv.

Dessverre så har dette samfunnet startet en kamp mot oss om å ta disse rettighetene fra oss. En kamp der en kvinne brenner en annen kvinnes plagg, der hele samfunnet står imot hijab-brukere. Er det dette vi kaller rettferdighet eller likestilling eller pent sagt ytringsfrihet?