0Shares
Latest posts by Av Bård A. Berg, leder av Arbeiderpartiets Universitetslag i Tromsø (see all)

Forkortelsen MUF´ere som vi ofte hører i media, betegner de ca 200 kurdiske flyktningene fra Irak som i 2005 og 2006 av UDI ble innvilget ”Midlertidig opphold Uten rett til Familiegjenforening.” Den såkalte Graverkommisjonen konkluderte i 2006 med at disse avgjørelsene hadde bygd på en uriktig forståelse av loven.

Med henvisning til kommisjonens rapport bestemte Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2007 at alle de innvilgede tillatelsene skulle underkastes en ny, individuell behandling. Siden da har saken versert i UNE
(Utlendingsnemda), som avslår alle søknader og anker med henvisning til
politiske vedtak. Mens de ansvarlige politikerne toer sine hender og
hevder at de ikke kan overprøve vedtak i UNE.

Undertegnede har i snart 16 måneder vært medlem av en støttegruppe
for to MUF´ere som bor i Tromsø, Bilal Mohammad Gahni og Hawre Mohammed
Ali. Hawre drev Tromsøs eneste skredderforretning inntil han fikk
endelig avslag på sin søknad i desember 2008. Bilal hadde fast jobb i
Tromsbuss inntil han ble fratatt arbeidstillatelsen i januar 2008.
Begge snakker godt norsk, forsørget seg selv uten problemer og har et
stort nettverk i Tromsø.

I februar 2008 gjorde Tromsø formannskap
vedtak om å dekke livsopphold, strøm og husleie for Bilal mens saken
hans ble behandlet. Alle partier unntatt FrP støttet vedtaket, men FrP
mente til gjengjeld at vedtaket var ulovlig, og anket det til
fylkesmannen. Seinere havnet Hawre i samme situasjon, og
tromsøpolitikerne gjorde samme vedtak for ham. Det høyreekstremistiske
Norsk Folkeparti anmeldte kommunen for brudd på Utlendingsloven, men Arbeids- og inkluderingsdepartementet har klargjort at det finnes rettslig grunnlag for å gi slik økonomisk støtte.

Årsmøtet i Troms Arbeiderparti gjorde i mars 2008 følgende enstemmige vedtak: ”Årsmøtet
i Troms Arbeiderparti viser til at forholdene i Irak er så vanskelige
at det bør være utenkelig å sende flyktninger derfra tilbake. Vi vil så
sterkt vi kan be Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen
om å bidra til at de tidligere positive vedtakene om opphold i Norge
ikke blir endret til ugunst for dem de gjelder. Den nye § 2a i
“MUF-forskriften” har vist seg å fungere urimelig ovenfor mennesker som
faktisk hadde fått innvilget oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
Troms Arbeiderparti oppfordrer Arbeids- og inkluderingsministeren til
primært å trekke hele forskriften tilbake, sekundært å gi amnesti til
alle de 200 kurderne som fikk opphold på humanitært grunnlag i 2005 og
2006, slik at de beholder oppholdstillatelsen.
Årsmøtet
i Troms Arbeiderparti ber om en gjennomgang av lovverket og reglene for
innvandrings- og asylpolitikken. Lover og regler må bli mer rettferdige
og åpne for at godt integrerte mennesker fra andre land kan få
permanent oppholdstillatelse.”

Men alle henvendelser til Arbeids- og inkluderingsdepartementet – fra Tromsøs ordfører, fra arbedsutvalget i Fagforbundet, fra Troms Arbeiderparti, fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe,
fra ulike stortingsrepresentanter – er blitt møtt med en kald skulder.
Som medlem av støttegruppa har det vært tungt å se hvordan Bilal og
Hawre blir stadig mer preget av den vanskelige situasjonen de befinner
seg i. Tromsøs befolkning er opprørt over behandlingen av dem, og det
forteller mye at de to kom på fjerdeplass i avstemningen ”Årets
tromsøværing” i fjor. Byens sindige AP-ordfører, Arild Hausberg,
uttalte følgende i fjor vinter: ”Det
er likhetstrekk mellom nazistenes behandling av norske jøder under 2.
verdenskrig og det som kan skje med to kurdere som i snart ti år har
bodd i Tromsø.”
Hausberg viste til at dette ligner på ”en
prosess der også jødene ble hentet ut av dette landet under krigen og
ble sendt til et område der de gikk en forferdelig skjebne i møte.”

Som
tillitsvalgt i Arbeiderpartiet er jeg sjokkert over den steile
holdningen man møter hos den del av partiledelsen som har ansvar for
MUF´saken. Det er valgår, og FrP har som vanlig markert seg med
tvilsomme utspill for å posisjonere seg i det rasistiske
velgersegmentet. Ønsker vi å markere en restriktiv innvandringspolitikk
for å kjempe med FrP om disse velgerne? MUF´erne selv sier
galgenhumoristisk at bokstavene MUF står for ”Mennesker Uten Framtid”.

Professor Hans Petter Graver ledet utvalget som anbefalte utvisning av MUF´erne i 2007, men skrev følgende i Dagbladet tidligere i år: ”Disse
menneskene er blitt rammet av en lang historie av politisk og
administrativ beslutningsvegring, maktkamp og demonstrasjonsbehov”
. Graver mener at departementet ”bør la jussen fare og gi alle opphold.”
Arbeiderpartiets ledelse bør skjære gjennom alt visvaset i denne saken,
innvilge amnesti til de ganske få menneskene det gjelder – og gi dem en
framtid i det landet de satset livet sitt på å flykte til.

Tidligere publisert i Sosialdemokratiet.no