En diskusjon om deprivatisering av islam er et viktig poeng når man snakker om sharia i Norge, hevder innsenderen.
Foto: Scanstockphoto.com
Hva skal verden tenke når en muslim angriper en annen muslim i Allahs navn?
0Shares

Påstander slik som de presentert i Dagbladet skaper ufred i og på tvers av samfunn. Spesifikt har påstander om ahmadiyya-muslimers “vantro” dannet grunnlag for forfølgelse og overgrep.

Hva skal verden tro på når en muslim angriper en annen muslim i Allahs navn? Hvorfor skal verden tro at islam betyr fred når en “muslim” skriker ut feil betydning av jihad. Takket være slike ekstremister sitter verden med en total vrangforestilling av islam.

Godt liv i Norge
Muslimer kan takke Gud og staten for at vi bor i et land som Norge. Etter min erfaring ser vi mye mer av islams lære her i Norge enn i de så kalte muslimske land.

Har de kjære “muslimske brødrene” misforstått sin tro? Eller er det lite kunnskap de sitter med?

Årsaken til roen i dette landet er nok fordi det er ingen lover i Norge som går ut på forskjellsbehandling ut fra religion, kjønn, nasjonalitet, alder og farge.

Prinsippet Norge holder fast ved er at vi har godhet mot hele menneskeheten. Er dette å finne i islam? De som sitter med noe kunnskap om islam vil finne alt dette i religionen.

Brødre som misforstår
Det første steget ved praktisering av Islam er å bekjenne trosbekjennelsen: “Det finnes ingen verdig tilbedelse utenom Allah, og Muhammad er Allahs Sendebud.” Men ifølge noen muslimer så er ikke det nok, de tror de sitter med retten til å dømme folk og kalle dem vantro. Har de kjære “muslimske brødrene” misforstått sin tro? Eller er det lite kunnskap de sitter med?

I 1974 i Pakistan erklærte representanter for 72 forskjellige muslimske retninger at ahmadiyya ikke er muslimer. Senere har både Bangladesh og Pakistan lagd lovtillegg som legger begrensninger på ahmadiyya-muslimers rettigheter. Verst er det i Pakistan hvor man som ahmadiyya-muslim risikerer dødstraff for å praktisere sin tro – er dette islam?

Islam = toleranse
Fakta er at islam er den eneste religionen som totalt forkaster ideen om at noen tro, rase eller folk alene har monopol på sannheten. Islams lære er basert på toleranse, kjærlighet og skaper fred mellom menneskene.

I Koranen lesere vi:

”…vær ikke angripere, for Allah elsker ikke angriperne.” (2:191)

”Om en av avgudsdyrkerne søker beskyttelse hos deg, så gi han beskyttelse inntil han har hørt Allahs ord, og ønsker han allikevel å vende tilbake, før han så til hans sikre tilholdssted…” (9:6)

Koranen fraråder på det sterkeste å spotte andres tro.Men dette gjøres på et moralsk og etisk grunnlag:

“Og tal ikke nedsettende om de (falske guder) de setter opp ved siden av Allah, for da vil de i sin uvitenhet tale nedsettende om Allah.”

Koranen sier med andre ord at hvis du krenker andres tro, vil de ha rett til å krenke din religion. Det gir ikke grobunn for et harmonisk samfunn.

Drep først, spør etterpå?
I Hadith leser vi om en person hadde blitt angrepet av en ikke-muslim og fikk overtaket da han forsvarte seg. Ikke-muslimen bevitnet islams trosbekjennelse, men muslimen drepte ham likevel. Da profeten (saws) fikk vite om dette, og spurte ham om det, svarte muslimen at han sa det kun av frykt for å dø. Da spurte profeten (saws) ham tilbake: “Hvorfor åpnet du ikke hjertet hans for å sjekke om han mente det eller ikke?”  – dette forteller oss at vi ikke har rett til å dømme noen.

“Den rette troende er den hvis hender og tunge ikke skader dets medmenneske”. (Hadith)

“Unngå å snakke om dem som sier, ‘Det er ingen Gud unntagen Allah’ – ikke kall dem for vantro. Enhver som kaller en som uttaler ‘Det er ingen Gud unntagen Allah’ for en vantro, er nær ved å være en vantro selv”.

(Tabarani, fra Ibn Umar)

Stolt av Norge
Islam betyr fred og denne betydning bør gjenspeiles i muslimenes karakter. Har du valgt å leve som en muslim så gjør det i det minste riktig. Beklagelig så er det noen få som tror de sitter med nok kunnskap, men dessverre så er det de som totalt har misforstått hele poenget.

Jeg er stolt av Norge som håndterte 22. juli 2011 så godt. Solidaritet, kjærlighet og fellesskap blomstret i hele landet, og dette var svaret på urettferdighet og hat som rammet oss alle.

Her i Norge klarte alle – svarte, gule, brune, store, små, muslimer, kristne, hinduer og jøder å stå sammen i sorgen. Dette er islamsk lære! Ville alle muslimer ha klart det samme?

Du trenger ikke å være en muslim for å tro på kjærlighet til alle, ikke hat mot noen! Dette er livets budskap!

Jeg er stolt over å være norsk, muslimsk kvinne i Norge, og jeg er ikke VANTRO!