Norske muslimer mot homofili

Er islam og homofili forenlig? Tar du avstand fra den delen av islam som ikke aksepterer homofili, og mener homofil praksis er synd?

Utrop har utfordret noen fremtredende norske muslimer om deres syn på homofili.

Usman Rana svarer tydelig at han ikke tar avstand, mens Khalid Mahmood svarer med påstanden “du kunne ha omformulert det spørsmålet.” Akhtar Chaudhry tar heller ikke avstand, men svarer diplomatisk at “homofile muslimer finnes, og jeg har ikke rett til å dømme dem”.

Homofile muslimer finnes, og jeg har ikke rett til å dømme dem.

Akhtar Chaudhry (SV)

Nektet å svare

Det råder store meningsforskjeller når det gjelder hvorvidt man kan kombinere seksuell legning med det å være muslim. Samtidig er det stor enighet om at folk bør få lov til å leve som homofile, stikk i strid med rådende syn i straffelovgivningen som gjelder i en rekke muslimske land, hvor man i verste fall kan bli henrettet for sin legning.

Enighet er det også i at det er galt å henrette folk for deres legning, selv om enkelte av de spurte også her svarte noe tvetydig.

Basim Ghozlan, forstander i det Islamske Forbundet, nektet kategorisk å svare på våre spørsmål. Han tok imot vår henvendelse på en høflig, men sterkt avvisende måte når vi fortalte ham hva saken handlet om:

– Jeg kan godt svare på alt annet, for dette har jeg ingen som helst ønske å ta opp eller debattere, svarte han tørt og kontant.

Ghozlan er den eneste vi har intervjuet fra den religiøse sektoren. Øvrige intervjupersoner er politikere eller på andre måter fremtredende i det muslimske miljøet i Norge.

Her er deres svar:

Hadia Tajik, politisk rådgiver i Justis- og politidepartementet og kandidat til Stortinget i høstens valg.

Er islam og homofili forenlig?

– Vi kan si det er et tolkningsspørsmål, på samme måte som kristendom og homofili. Jeg mener ja.

Tar du avstand fra den delen av islam som ikke aksepterer homofili og mener homofil praksis er synd?
– Ja.

Tar du avstand fra dødsstraff for homofile muslimer?
– Ja.

Farida Amin, norsk-pakistansk lokalpolitiker i Alna Frp.

Er islam og homofili forenlig?

– Nei. I islam er homofil praksis ikke tillatt i det hele tatt.

Tar du avstand fra den delen av islam som ikke aksepterer homofili og mener
homofil praksis er synd?

– Svaret mitt får bli både ja og nei. Samtidig som jeg er muslim og vet at vi er strenge når det gjelder dette, så er det også viktig å ta hensyn til den enkeltes valg om å være homofil.

Tar du avstand fra dødsstraff for homofile muslimer?
– Ja, det gjør jeg.

Akhtar Chaudhry, stortingsrepresentant (SV).

Er islam og homofili forenlig?

– Jeg har ikke kompetanse på eller ansvar for tolkningen av islam. Dette er et teologisk trosspørsmål, som alle må finne sitt eget svar på.

Tar du avstand fra den delen av islam som ikke aksepterer homofili og mener homofil praksis er synd?

– Homofile muslimer finnes, og jeg har ikke rett til å dømme dem.

Tar du avstand fra dødsstraff for homofile muslimer?

– Ja.

Athar Ali, leder i Norsk Innvandrerforum.

Er islam og homofili forenlig?

– Jeg tror ikke det.

Tar du avstand fra den delen av islam som ikke aksepterer homofili og mener
homofil praksis er synd?

– Jeg kan ikke ta avstand fra hva som er vedtatt i religionen eller loven. Hvis det er snakk om en annen persons holdning, gjør det saken annerledes.

Tar du avstand fra dødsstraff for homofile muslimer?

– Jeg er mot å henrette folk uansett hva som måtte være grunnen.

Usman Rana, spaltist og skribent.

Er islam og homofili forenlig?

– Islam og homofil praksis er ikke forenlig. Islam kan likevel på sin side anerkjenne at mennesker har en homofil legning.

Tar du avstand fra den delen av islam som ikke aksepterer homofili og mener
homofil praksis er synd?

– Nei.

Tar du avstand fra dødsstraff for homofile muslimer?

– Jeg er en vestlig muslim og sverger til vestlig islam. Jeg vil derfor si at dødsstraff ikke har noen plass generelt sett, og utover dette har jeg ingenting annet å kommentere eller tilføye i saken.
 
Sara “Mats” Azmeh Rasmussen, samfunnspolitisk aktivist og den første norske muslimen som har kommet ut som transkjønnet.

Er islam og homofili forenlig?

– Jeg er ingen teolog, men vet at det finnes ulike tilnærminger til dette. I klassisk teologi er homofil praksis ansett som en alvorlig synd og flere islamske rettskoler (fiqh) vil gå inn for dødsstraff for sex mellom menn. Lesbiske og seksuelle forhold mellom kvinner nevnes ikke. Her har vi det tradisjonelle synet som er basert på gamle tolkninger av skriften, og som dessverre har gjennomslagskraft i dagens muslimske verden.

Likevel finner vi også liberale og progressive retninger som søker å forstå skriften i et nytt lys. I reformteologien, som begynner å få flere talspersoner og tilhengere, anses homofil identitet som medfødt og stabile homofile parforhold blir akseptert i større eller mindre grad. En slik tolkning gir verken støtte for dødsstraff eller andre former for fysisk avstraffelse. Et eventuelt spørsmål om synd overlates til den enkelte og skaperen.

Tar du avstand fra den delen av islam som ikke aksepterer homofili og mener
homofil praksis er synd?

– Ja. Denne formen for islam er utdatert, inhuman og uten kontakt med vitenskapen og opplysningen. Å ha en såpass firkantet forståelse fører til unødig lidelse og må derfor opphøre.

Tar du avstand fra dødsstraff for homofile muslimer?

– Et klart og tydelig JA. Jeg blir faktisk oppgitt over at et slikt spørsmål overhodet kan stilles i år 2009. Har ikke vi lært nok av historien? Kjærlighet er ikke synd. Liv er hellig.

Mahmona Khan, sjefsredaktør i nettmagasinet x-plosiv.no.

Er islam og homofili forenlig?

– For min del vil jeg svare ja. Jeg velger å tro at religionen min er for inkluderende til at den vil skvise ut enkeltpersoner.

Tar du avstand fra den delen av islam som ikke aksepterer homofili og mener
homofil praksis er synd?

– Ja, det gjør jeg. Jeg har selv venner som er homofile og muslimer og vet jeg ville blitt ganske sint og provosert hvis de skulle bli forhåndsdømt på grunn av sin legning. Er det noen som i det hele tatt skal dømme oss så er det Allah.

Tar du avstand fra dødsstraff for homofile muslimer?

 – Selvfølgelig. Jeg synes det er hårreisende at noen kan være enig i noe slikt.

Shahzad Rana, styreleder i Questpoint og samfunnsdebattant.

Er islam og homofili forenlig?

– Jeg vil si dette er et langt og stort spørsmål, hvor tolkningen er totalt avhengig av øyet som leser. Selv mener jeg at det i islam bør kunne finnes rom og toleranse for homofili.

Tar du avstand fra den delen av islam som ikke aksepterer homofili og mener homofil praksis er synd?

– Jeg tar avstand fra folk som bruker islam til å tråkke ned på andre menneskers legning. Islam i seg selv, som religiøst og moralsk verk for rettledning, bør ha rom for andre legninger enn den heteroseksuelle.

Tar du avstand fra dødsstraff for homofile muslimer?

– Jeg tar avstand fra alle former for dødsstraff, siden dette hører fortiden til.

Khalid Mahmood, bystyremedlem i Oslo Ap.

Er islam og homofili forenlig?

– Ikke ifølge troen og boken.

Tar du avstand fra den delen av islam som ikke aksepterer homofili og mener homofil praksis er synd?

– Jeg synes du godt kunne omformulere dette spørsmålet.

Tar du avstand fra dødsstraff for homofile muslimer?

– Ja, det gjør jeg.