Fundamentalt feilskjær

Author Recent Posts Tor Bach Latest posts by Tor Bach (see all) Drap, vold og bomber - 04.11.2004 Blasfemiloven som landeplage - 04.11.2004 Utrop gratulerer - 26.10.2004   I Norge forbyr vi ikke tanker, men straffer folk for det de gjør, og i ekstreme tilfeller for det de sier. Friheten til å være den man […]
Tor Bach
Latest posts by Tor Bach (see all)

 

I Norge forbyr vi ikke tanker, men straffer folk for det de gjør, og i ekstreme tilfeller for det de sier. Friheten til å være den man er, og tro det man tror er en av det opplyste demokratis hjørnestener. Friheten til å søke sammen med andre og drive organisert politisk og religiøs virksomhet er en annen.I Kristiansand er det en gruppe mennesker som ikke har forstått disse tilsynelatende enkle prinsipper. Islam er en ideologi på linje med nazismen og Koranen er det samme som Mein Kampf. Vi må forby Islam skriker bygdestøllingene i Kristiansand FrP.Vi skal med andre ord i demokratiets navn avskaffe demokratiet, begrunnelsen skal være at profeten Muhammed påstås å ha krevd at man skulle drepe alle vantro. Vi skal ikke her gå inn på hva koranen faktisk sier om respekt for bokens folk, dvs. blant annet jøder og kristne, men det er langt fra den fremstilling de lokale bystyremedlemmer på Sørlandet gir.Per Sandberg lar seg åpenbart ikke hemme av at Stortinget holder sommerferie. Han har foreslått å forby det muslimske hodeplagget hijab på alle skoler og universiteter. Sandberg ønsker ikke noe tilsvarende forbud mot andre religiøse hodeplagg. Partilederen selv omfavner de mest fundamentalistiske og ytterliggående religiøse ekstremister vi finner hertil lands. ”Griser vet bedre enn homofile” hevdet pastor Enevald Flåten. En manisk depressiv kvinne har stått frem og fortalt om hvordan en angivelig djevleutdrivelse i Flåtens menighet sendte henne inn i en psykose. Rullestolbrukere er også visstnok et yndet tilholdssted for demoner i følge den enevaldige pastor. I følge Flåten er det offentlige skoleverket tumleplass for ateister og satanister. Hos Levende Ord kan Hagen tillate seg å si at den internasjonale domsstolen i Haag ikke bør tillegges noen betydning.

At FrP-lederen velger å avfeie internasjonal lov og rett som irrelevant er i beste fall oppsiktsvekkende. Hagens raljering over den internasjonale domsstolen i Haag er en gavepakke til både bosniske, rwandiske og andre krigsforbrytere som gjerne ser at de internasjonale konvensjoner og domsstoler undermineres.Nå later Hagen til å ha funnet allierte i sin kamp mot religiøs fundamentalisme – han respekterer jo i følge seg selv muslimer som enkeltpersoner hvis de begrenser religionen til privatsfæren. Samtidig møtes kristne og muslimske ledere i Oslo for å diskutere fred. Det er å håpe at mullaene har vært mer fremsynte i sine valg av samtalepartnere enn det Hagen og hans kohorter har.