Klager på polititrakassering

Stadig flere asylsøkere klager på behandlingen de får av politiet i Oslo under registreringen. Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) kan rapportere om flere tilfeller hvor polititjenestemenn skal ha begått lovbrudd. I et brev til politidirektoratet beskrives det blant annet en episode hvor en gravid kvinne skal ha blitt sparket så hun falt av stolen.
Dino Prohic
Latest posts by Dino Prohic (see all)

 

Den libyske kvinnens ektemann som er norsk statsborger, var vitne til hendelsen og kom umiddelbart til NOAS i oppskaket tilstand. Han fortalte at en kvinnelig politibetjent hadde revet sløret av konen slik at hun begynte å gråte. Politibetjenten skal ha blitt irritert, og sparket til kvinnens ben så hun falt ned fra stolen. Kvinnen (som i tillegg er astmatisk) måtte deretter på legevakten i forbindelse med graviditeten. På identitetskortet politiet utstedte, er det tydelig at kvinnen gråt da bildet ble tatt.Et annet eksempel som tas opp av Noas er et tilfelle hvor tre asylsøkere først ga uttrykk for at det ikke ville nytte å snakke med Noas, ettersom de uansett ble betraktet som løgnere. Etter hvert forklarte de likevel at en tolk skal ha kalt dem løgnere. De fortalte videre at mens de ventet hos politiet, kom tolken inn alene og innkalte alle asylsøkere av samme nasjonalitet som dem. Tolken skal ha intervjuet dem individuelt, uten tilstedeværelse av polititjenestemenn. Overfor den første asylsøkeren gjentok tolken i følge asylsøkeren flere ganger at han løy, at det var umulig at det han fortalte kunne ha skjedd, og at ingen kom til å tro på ham. Den andre forteller at tolken sa at han kom til å ringe asylsøkerens hjemsted siden han var kjent med det området. Overfor den tredje sa tolken at alt var løgn. Asylsøkeren forklarte at han kom til Norge for å søke beskyttelse mot blodhevn. Da skal tolken ha svart at dette var løgn, men hvis det var sant ville han bli drept i Norge uansett.Noas har fra september i fjor hatt daglig tilstedeværelse på transittmottakene med flerspråklige informasjonsmedarbeidere.

Dette har ført til de at har mottatt stadig flere tilbakemeldinger om de problemer asylsøkere kan oppleve i forbindelse med registreringen.

Økning i klager

Også sekretariatet i Oslo har opplevd en økning i antallet klager. I noen tilfeller er det snakk om manglende sensitivitet. I flere tilfeller er det imidlertid også snakk om svært alvorlige, herunder forhold som organisasjonen oppfatter som klart lovstridige.- De siste årene har det tilhørt sjeldenhetene at Noas har mottatt slike klager. Det er derfor vi finner det påfallende når vi i løpet av det siste året plutselig har begynt å oppleve en jevn strøm av klager. Vi merket for øvrig de første tendensene til en økning i antallet klager allerede før igangsettelsen av informasjonsprosjektet, sier generalsekretær i Noas Morten Tjessem. Blant annet registrerte Noas en klage fra en mann fra Yemen. Mannen rapporterte at politiet hadde sjikanert ham med ufine uttrykk. Etter å ha ventet lenge fikk han og hans familie, ifølge klageren, beskjed om at de var uønsket og at de og somaliere er i ferd med å ta over landet.

Vantro

Tjessem forteller at hans første reaksjon på disse opplysninger var vantro. – Jeg trodde det var umulig at norsk politi kan oppføre seg slik. Men etter at vi fikk flere og flere klager ble det klart at det finnes en mønster og systematikk her. Det at antallet klager i løpet av kort tid har økt betraktelig, gjør likeledes at vi finner det berettiget å legge til grunn at klagene i flere tilfeller reflekterer reelle forhold, sier Tjessem. Allerede i desember i fjor tok Noas kontakt med Politimester Knut Holen som er leder for Politiets Utlendingsenhet. – Svaret vi fikk var at vi skulle dokumentere alle hendelsene som blir innrapportert til oss med tid og dato og levere det til politiet. Slik at de kunne undersøke saken på enklest mulig måte, sier Tjessem.

Nå har Noas skrevet et fire sider langt brev til Politidirektoratet der noen av hendelsene beskrives med nøyaktig dato og tidspunkt. I brevet gjengis historien til en mannlig, palestinsk asylsøker som måtte kle seg naken mens en kvinnelig politibetjent var til stede. Mannen, som er religiøs, opplevde dette som ydmykende. Da han ba om et glass vann for å ta en hodepinetablett, skal den kvinnelige politibetjenten ha blitt sint: ”Du ønsker deg et glass vann, jeg ønsker meg et hus og en bil.”En annen somalisk mann forteller at han først fikk beskjed av en mannlig politibetjent og deretter av en kvinnelig, om at han ville få avslag og at Norge har sluttet å ta imot somaliere. De nektet også å registrere ham. Først ble han værende på politistasjonen, men en politimann kom og sa at han måtte gå og pekte mot utgangen. Asylsøkeren gikk da omkring i Oslo frem til han traff en annen somalier, som hjalp ham til en advokat. Først da fikk han registrert asylsøknaden.

Toppen av et isfjell

Tjessem påpeker at disse klagene kun representerer et utvalg av alle klager Noas registrerer. – En rekke asylsøkere har klaget til oss, uten at de har ønsket at vi skulle skrive klagene ned. Det er dessuten ingen grunn til å tro at alle som har gjennomgått dårlig behandling hos politiet ønsker å rapportere det.

Politiet ber om møte

Listen over klagene som Noas sendte Politidirektoratet er lang. Klagene er i følge Noas nedtegnet etter grundige samtaler med de asylsøkerne som har påklaget forholdene. Det er således snakk om klager som, ut fra de redegjørelser vi har blitt gitt, fremstår som troverdige. Politiets utledningsenhet kan ikke si noe mer konkret om denne saken før de har hatt et møte med Noas, opplyser administrasjonssjef Knut Øvregård.- Vi har skrevet et brev til Noas der vi ba om et møte med dem. Hensikten med dette møtet er å gå gjennom de sakene som det vises til. Det er viktig for politiet å ha best mulig kvalitet på sine rutiner, sier Øvregård. I følge Øvregård kommer møte til å finne sted så snart som mulig.