Samarbeidsavtale med Eritrea

Det dreier seg om planlegging av og undervisning omkring ulike undervisningsprogram med tanke på utdanning av prester til kirken, leke medarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og andre kirkelige medarbeidere.

Det legges videre opp til utveksling av medarbeidere mellom de to samarbeidspartene, dessuten videreutvikling av et opplæringssenter for interkulturelle og interreligiøse studier der studenter både fra Norge og andre land kan få delta (Beleza Multipurpose Training Center). Dessuten vil kirken fortsette programmet for besøk/studieopphold i Eritrea for NLA-studenter. NLA vil på sin side ta imot kvalifiserte mastergradsstudenter fra ECE.