Vietnam

Innvandringsland
Latest posts by Innvandringsland (see all)

Vietnam ligger i sør-øst i Asia og grenser mot Kina, Laos og Kambodsja. Landet er en halvøy med Tonkin-bukta i øst og Sør-Kinahavet i sør. Styreform i landet er republikk, og det offisielle navnet er Den sosialistiske republikken Vietnam. Vietnam strekker seg over 329 560 km2 og har befolkning på 81,6 millioner (2003). Hovedreligioner er buddhisme og taoisme, men det finnes mange andre religioner. Bare religiøse grupper som er godkjent av staten har lov til å praktisere sin tro.

Mellom 80 og 90 prosent av de som bor i Vietnam er vietnamesere. Ellers er det mange minoriteter som tay ca. 1,2 mill., tai ca. 1 mill., muong ca. 900 000, nung ca. 700 000, h’mong ca. 550 000. I tillegg finnes det forskjellige fjellfolk. Vietnamesisk er det offisielle språket. Andre store språk som snakkes er engelsk og fransk. Engelsk er mer og mer brukt i tillegg til vietnamesisk. Dessuten snakkes det kinesisk, khmer og fjellspråk som mon-khmer og malayo-polynesisk.

Klima i Vietnam varierer en del. Det er tropisk klima i sør, varmt og fuktig i nord fra mai til september. Regntiden varer som regel fra juli til oktober. Der er varmt og tørt fra oktober til mars. I fjellene i nord kan det være både snø og minusgrader i desember-februar.

Vietnam har en blodig historie. På 1800-tallet lå Vietnam, Laos og Kambodsja under Frankrike. Vietnam ble selvstendig etter andre verdenskrig i 1945, men Frankrike fortsatte å styre landet fram til 1954. Motstandsbevegelsen Vietminh (Liga for Vietnams uavhengighet, en koalisjon av nasjonalistiske og kommunistiske grupperinger), ledet av Ho Chi Minh, utropte i 1945 republikken Vietnam med hovedstad i Hanoi. Dette ble ikke akseptert av den franske regjeringen og krigen mellom Frankrike og Viet minh ble utløst.

Krigen i Indokina varte mellom 1946 og 1954. I 1954 led Frankrike et stort nederlag ved Dienbienpuh mot Viet Minh. Gjennom Geneve-konferansen samme år ble Frankrikes herredømme avsluttet og Vietnam delt i to: Nord-Vietnam og Sør-Vietnam med en grense langs 17. breddegrad.

Nord-Vietnam ble under Ho Chi Minh kommunistisk, mens den sørlige del fikk en mer vestlig orientert regjering. Det ble avtalt at det skulle skje en gjenforening av landet etter en folkeavstemming i 1956. Regjeringen i sør var redd for at kommunistene skulle vinne etter en folkeavstemming, og avstemmingen ble derfor aldri holdt. Det ble etter hvert store spenninger mellom kommunistene i nord og den vestligorienterte sør, og det ble fort en del av den kalde krigen.

Strid mellom sør og nord førte til en blodig krig, Vietnam-krigen. USA økte sin militære og økonomiske støtte til daværende president Diem i Sør-Vietnam for å kjempe mot den kommunistiske fare. I 1964 begynte amerikanerne å ta aktiv del i kampene. Etter mange tap begynte USA å trekke seg ut. I 1973 ble det signert en fredsavtale, og de fleste amerikanske styrker trakk seg ut av Vietnam. Krigen mellom Sør- og Nord-Vietnam fortsatte til tross for avtalen. I 1975 ble Sør-Vietnam beseiret og året etter ble landet offisielt gjenforent.

Sent på 70-tallet og i begynnelsen av 80-tallet invaderte Vietnam Kambodsja og etablerte en militær base i Laos. Dette ble for mye for Kina, som Vietnam hadde hatt en kort, men intens krig med i 1979.

Fiendtligheten med Kina fikk Vietnam til å etablere nære bånd med Sovjetunionen. Dette var også nødvendig på grunn av de økonomiske vanskelighetene etter langvarig krig. Men på tross av betydelig hjelp fra Sovjetunionen, fortsatte Vietnam å oppleve økonomske problemer, som ble forverret av USAs handelsblokade. Den økonomiske vanskelighetene og stadig krig forårsaket masseflukt av mennesker. Det er flere millioner vietnamesere som flyktet fra landet. Rundt 12 000 har funnet tilflukt i Norge.