Barneoppdragelse på urdu

0Shares

Det er den femte dagen av kurset ICDP, et foreldreveiledningsprogram for innvandere og flyktninger. Kurslederen spør oss om vi husker noe fra det vi lærte forrige gang. Og etter å ha tenkt seg litt om svarer undertegnende at vi lærte om å vise at vi er glad i barna våre. Dessuten lærte vi om de tradisjonelle og moderne oppdragelsesmåtene.

Det er ikke mangel på engasjement fra kursdeltakerne i dag heller. Latteren runger i det kurslederen gir eksempler på hvordan barn oppfører seg i enkelte situasjoner og hva vi bør og ikke bør gjøre da. Deretter tar vi frem leksene vi fikk fra forrige gang.
Under lunsjen sitter heller ingen stille, og man fortsetter å dele erfaringer og gi råd til hverandre. Rett etter lunsj blir vi delt i to, og skal utføre et rollespill angående dagens tema. Her blir det også mye latter, for vi skal spille både barn og foreldre. Etterpå skal de andre gi tilbakemelding på hva de har sett.

ICDP kurset på ulike språk
– I starten var det vanskelig å få tak i folk til å delta på kurset; ikke mange visste om det. Men etter hvert spredte det seg med jungeltelegrafen. Så nå har vi aldri mangel på kursdeltagere lenger, smiler ICDP-veileder Bente Holen, som lærer opp andre kursveiledere.
– Hittil har det vært elleve kurs som har gått her med bare kvinner. Det har bare vært tre helgekurs for fedre. Vi måtte jobbe hardt for å rekruttere fedre, siden det var vanskelig å finne et felles tidspunkt som passet alle. Men vi har fått veldig positiv tilbakemelding fra de fedrene som har deltatt. Et resultat av kurset har vært at kursdeltakerne har dannet nettverk og fått nye venner som de møter etter kurset, forteller veilederen.

Formål med kurset
– Kurset er viktig for å bevisstgjøre foreldre, dele erfaringer og få kunnskap om barns utvikling. Mange føler seg alene, spesielt de kvinnene som har kommet hit gjennom familiegjenforening. Foreldre skal få positive opplevelser og oppfatninger av barna sine og lære å være på bølgelengde med dem. Kort sagt: De skal få en opplevelse av at de er gode foreldre, påpeker Holen.

Må bli obligatorisk ved familiegjenforening
– ICDP-kurs bør være for alle som innvandrer til Norge, og ikke bare asylsøkere og flyktninger, som det er obligatorisk for å ta kurset. Det kommer jo mange hit gjennom familiegjenforening som også trenger å ta kurset, særlig unge fra tradisjonelle samfunn, sier kursleder og miljøterapeut Syed Jamil Ahmed.
– På helsestasjonen forsøker de å gi informasjon angående barneoppdragelse til foreldre, men det går rett forbi dem. Når de deltar på kurset derimot er foreldrene mer engasjerte, sier han.
Kurslederen forteller hvor viktig det er at slike kurs skjer på eget språk, og at flere innvandrere bør bli kursledere. – Mange menn tror de kan dette, derfor sliter vi med å rekruttere menn. Mødre tar det mer alvorlig, men fedrene må også få kunnskap om barneoppdragelse, mener Ahmed.
– Drømmen er å få foreldre til å delta på kurset samtidig. Det hadde vært det optimale, konkluderer både Holen og Ahmed.

En mors opplevelse
– Kurset er veldig bra og lærerikt. Selv om vi mødre kan det meste, så er dette en mulighet for å få alt repetert. Man blir motivert til å følge de rådene man får her, forteller kursdeltaker Iram Shakeel, som har to barn på åtte og fem år.
– Jeg har brukt det jeg har lært på kurset og ser forskjell med en gang. For eksempel er barna blitt mye roligere og hører etter. Forholdet mellom meg og barna er blitt bedre, vi snakker mer med hverandre, sier kursdeltakeren fornøyd.
Hun forteller om hvordan barna blir påvirket av det hun gjør, og gjør det samme mot hverandre. Slik er forholdet dem imellom også blitt bra. – Jeg liker kurset, fordi det ikke er for mange deltakere, noe som gir god stemning. Vi har det gøy, samtidig som vi lærer gjennom å utføre rollespill og diskutere, konkluderer tobarnsmoren.

Verdt å vite om ICDP
-ICDP er et foreldreveiledningsprogram, og står for International Child Development Programmes. Fagleder Else Marie Standal er leder på huset og tar seg av det administrative. Hun forteller om hvordan det hele startet som et norsk program på helsestasjoner på 90-tallet. Etter hvert ble det tilpasset innvandrere. Kurset handler om grunnleggende syn på barneoppdragelse. Tilbudet er gratis, og det tilbys barnepass mens mødrene tar kurset.
-Det første ICDP-kurset på urdu startet våren 2005. Kurset gis også på andre språk, blant annet persisk, somalisk, tsjetsjensk og burmesisk. Kurslederne har fått frigitt 40 % av stillingene for å drive med ICDP av bydel Alna, som har startet disse lokale tiltakene. Andre bydeler starter kurs med norske foreldre. ICDP-kurs for innvandrere har en tilleggsdel som handler om kulturforskjeller. Det har ikke det norske kurset.
-Ønsker du å delta på kurset kan du kontakte Bente Holen på tlf 22 25 45 66/ 47 80 45 74 eller Jamil Syed Ahmed på tlf 47 80 34 31.
-For mer informasjon om ICDP, se deres nettside: http://www.icdp.info/.