Innvandrerkvinne en av Norges beste journalister

– Vi har gått inn i et underdekket område og avslørt noe som har betydning for samfunnet. Slik journalistikk er viktig for norsk presse og samfunnet, sier prisvinner Shazia Majid.
Pakistansknorske Shazia Majid i VG, sammen med tre andre kollegaer, vant SKUP-prisen 2019 som er den gjeveste prisen som gis til en journalist.
155Shares

Shazia Majid, Anne Stine Sæther, Sofie Amalie Fraser og Eirik Mosveen I VG fikk SKUP-prisen for 2019.

Prisen får de fordi journalistene avdekket hvordan eldre og syke pasienter betaler prisen for den største helsereformen i nyere tid.

Majid har vunnet SKUP-diplomer både i 2017 og 2018. Det er første gang hun vinner hovedprisen.

Til VG sier prisvinner Shazia Majid at hun er glad for at nettopp denne saken vant.

– Vi forventet ikke å vinne hovedprisen i kveld. Derfor er det desto mer overveldende i kveld at det er akkurat denne saken som vinner. Vi har gått inn i et underdekket område og avslørt noe som har betydning for samfunnet. Slik journalistikk er viktig for norsk presse og samfunnet, sier Majid.

Hun mener at Samhandlingsreformen er et vanskelig område å dekke.

– Jeg og alle vi som har jobbet med det er overlykkelig for dette. Det viktigste for oss er likevel at de svakeste i samfunnet får en stemme, legger hun til.

Digital prisseremoni

Stiftelsen for Kritisk og Undersøkende Journalistikk deler ut prisen. Lederen av SKUP-juryen, tidligere VG-redaktør Bernt Olufsen, leste opp vinnerne og juryens begrunnelse.

Les også portrettintervju med Majid fra 2011: Engasjert følelsesmenneske

Juryens begrunnelse:

«Vi journalister kjenner som regel vår besøkelsestid når store, inngripende reformer er på trappene. Da er vi der for å målbære vesentlig kritikk og relevante innvendinger. Også i den umiddelbare tiden etter at de vidtrekkende tiltakene er iverksatt, sørger vi for at kritiske røster kommer til orde i mediene. Men hva skjer når den første stormen har stilnet? Når interessegruppene ikke lenger ber om taletid. Hvem tar jobben med å ettergå reformenes egentlige virkning på samfunnet, hva politikken gjør med livene våre og de tjenestene vi setter vår lit til at staten skal ivareta?

Årets Skup-prisvinner har valgt å gå inn i en av vår tids store reformer. De har gjort et kartleggingsarbeid som ikke tidligere er blitt gjort, og de har avslørt hvordan norske kommuner har endte opp med å betale nesten 1,4 milliarder i dagbøter til helseforetakene. Reformen som skulle sørge for færre liggedøgn og for bedre samhandling i helsevesenet, har i stedet lagt uforholdsmessige store byrder på kommunene. Men den høyeste prisen er det de eldre og syke som har måtte betale i form av påkjenningene fra timelange nattransporter i ambulanse, de såkalte grønne turene.

Årets Skup-prisvinner har gjort en imponerende jobb med å ta for seg noe så komplekst og omfattende som samhandlingsreformen. Gjennom nitid innsynsarbeid, journalister som selv har lært seg koding, og med evnen til å sette funnene i sammenheng, har de klart å bryte graveprosjektet ned til saker som berører og opprører, og til journalistikk som virkelig får frem politikkens utilsiktede, men brutale konsekvenser.»