Dugnadsbrødrene gir mat til trengende i Oslo


Foto: Facebook
Karantenefaste og trengende får hjelp av Dugnadsbrødrene.

Kjenner du noen som bor i Bydel Gamle Oslo som er i karantene eller som kunne trengt litt mat i denne tøffe tiden?

Slik fremgår det av Dugnadsbrødrenes Facebook beskrivelse av samarbeidet med Aisha-moskéen på Holmlia, Imad Relief Foundation og Sterling sportsklubb om mathjelp i indre by.

Selv beskriver de seg som en frivillig gruppe ungdommer som vil hjelpe til i nærmiljøet.

– Vi ville få slutt på forsøpling og jobbe forebyggende mot minoritetsungdommer i bydel Søndre Nordstrand, sier Usman Habib fra Dugnadsbrødrene til Utrop.

Guttungene fra Holmlia og Bjørndal utviklet seg fra vennegjeng til hjelpegruppe i nærmiljøet.

– Ungdommene er til daglig skoleelever som er i faresonen for å havne utenfor. Gjennom småjobber i nærmiljøet utvikler de på nytt en tilhørighetsfølelse. Vi som er eldre gir motivasjon gjennom samtaler og ved å dele erfaringer. Flere av oss eldre har selv begått feilsteg i livet, men kommet oss opp igjen, fått jobb og stiftet familie. For oss er det viktig at ungdommene lærer av feilene vi begikk en gang i tiden.

Hjelper trengende: Frivilliggruppen Dugnadsbrødrene prøver å fortsette med gratis matservering så langt som mulig under korona-krisen.
Foto : Facebook

Vennegjeng ble til hjelpegruppe

Folk i bydelen så nytten av hjelpegruppen.

– Guttene fikk i oppdrag å gjøre håndverksarbeid, klippe plenen og andre oppgaver. Etterhvert startet vi med matlaging og matutdeling til sosialt utsatte mennesker. Vi begynte først å dele gratis mat til trengende i bydelen, før vi gikk over til andre bydeler, særlig i sentrum.

Guttene har innsett verdien av dugnad og av å gjøre en innsats, mener han.

– Ungdommene får gjennom privat innsamlede midler også en liten form for godtgjørelse som brukes blant annet på utstyr og sosiale tiltak. Vi som er eldre medhjelpere forhåpentligvis ser til at dette skaper bevissthet rundt det å jobbe, og å gjøre nytte for seg.

Gruppen gjennomfører også sosiale fritidstiltak, i tillegg til nabohjelpen.

– Vi har også helgeturer i nærområdet. Her er vi heldige å bo på Bjørndal, som har mye skog og grøntarealer.

Lørdagsutdeling

Tilbudet begynte i oktober i fjor, hvor maten lages hjemme hos Usman Habib og de unge fra Dugnadsbrødrene. Hver lørdag har de laget mat, kjørt ned til byen og delt ut.

– Så kom korona-krisen, og vi måtte ta forhåndsregler. Vi som er eldre i gruppen bestemte oss for at de unge skulle bli hjemme, beskytte familiene sine og holde karantenen. For oss er det viktig at færrest mulig setter seg i fare for å bli smittet.

Nå samarbeider den frivillige gruppen med Aisha-moskéen for at matutdelingen skal kunne fortsette, helst hver lørdag slik det har vært siden man startet opp med tilbudet i fjor høst.

– Ideelt sett skulle utdelingen fortsatt som vanlig, selv om vi vet hvor utfordrende det er nå. Ungdommene ønsker å hjelpe, ikke minst nå som folk trenger det mest.

Samarbeider om informasjon

Sammen med Islamsk Råd Norge og ulike moskéer samarbeider også Dugnadsbrødrene på informasjonsfronten.

– Våre utvalgte frivillige vært i ulike bydeler, delt ut mat og brosjyrer på ni språk med råd fra Folkehelseinstituttet som Islamsk Råd Norge har oversatt. Vi ser det som svært viktig å opplyse folk, og vi må bidra mer når det gjelder utsatte grupper som innvandrermiljøer, hvor mange ikke kan norsk.

Ungdommene ser frem til å kunne gjenoppta dugnadsaktivitene, sier Usman.

– For dem har matlaging, rydding og andre oppgaver vært et kjærkomment innslag. Folk gleder seg til å begynne som vanlig.