Kunst som rettighetskamp

Sosialantropolog og kunstner Cecilia Salinas har som livsoppgave å forene sine to lidenskaper, kunst og yrke.
Foto: Claudio Castello
– Neglisjerte og traumatiserte barn i dag er morgendagens syke voksne, mener sosialantropolog og kunstner Cecilia Salinas.

I høst er norsk-argentineren aktuell med sin første separate utstilling, som hun har med Nordic Black Theatre og Cafeteatret.

– Åpningen er 2. september 2020. Utstillingen vil stå fram til 8. oktober der den avsluttes med et ekspertpanel som skal samtale om kunst, traume og barndom, forteller hun til Utrop.

Salinas er utdannet sosialantropolog og har også kunstutdanning fra fødelandet, fra Escuela de Bellas Artes Lomas de Zamora i Buenos Aires. Hun kom til Norge 1. januar 2001, og husker ennå kontrastene som sitt førsteinntrykk.

– Jeg kom rett fra sommeren på den sørlige halvkulen til kulden, stillheten og mørket. I Norge ble jeg kjent med snø for første gang.

Vil lage et rom for refleksjon

Salinas har som livsprosjekt å kunne kombinere kunsten med yrket som sosialantropolog. Utstillingen «SÅR» er ifølge henne et forsøk på å gjøre nettopp dette, siden det har traume som hovedproblemstilling.

– «SÅR» har som formål å lage et rom for refleksjon på individuelt og kollektivt plan og å bidra til den offentlige debatten om omsorgspolitikk for barn.

Under sine feltarbeid som del av sosialantropologutdanningen levde Salinas med ungdommer og barn i en sårbar situasjon i Uruguay og i Nord-Argentina.

– Jeg er veldig opptatt av barnas situasjon, og da særlig av barn i utsatte situasjoner. Enten det handler om barn i Moria-leiren, barn som lever i fattigdom og sosial eksklusjon i Latin-Amerika, barn i leirene på den amerikansk-meksikanske grensen eller barn som lever i voldelige hjem i Norge.

Fremtidsrettet fokus

For Salina handler ikke dette kun om sosial rettferdighet, men om hvilket samfunn man kan få hvis man ikke tar vare på de som er barn i dag.

– Studier viser at 21 prosent av barn og ungdom i Norge oppgir å ha opplevd fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet oppgir at over en av fem norske kvinner har blitt utsatt for en form for seksuelle overgrep i barndommen, mens nesten en av ti menn oppgir det samme. Neglisjerte og traumatiserte barn i dag er morgendagens syke voksne.

Håp og styrke

Samtidig er det viktig å ha fokus på det lille halmstrået av håp som finnes hos barna, mener Salinas.

– I mitt feltarbeid lærte jeg mye av sårbare barn, ikke minst om hvilke håp og forventninger de har til fremtiden, selv midt i en tøff og vanskelig hverdag.

Salinas mener det også har skjedd viktige holdningsendringer ovenifra.

– At krenkende barn blir syke voksne, har blitt en mer vanlig forståelse og har ledet til at blant annet at byrådet i Oslo erklærte Oslo som den første traumeinformerte by i Norge.