– Ydmykhet er veien til å lykkes

Gründer Murshid Ali har i årevis skapt egne bedrifter.
Foto: Huddlestock
Gründer Murshid Ali har i over ti år stått bak flere selskaper, som Enlight, Huddlestock og Norsk Solar, og henter gjerne inspirasjon fra sine nærmeste.
136Shares

Gründeren, som for tiden er mest involvert i Norsk Solar, er født på Sri Lanka og kom som toåring sammen med foreldrene til Norge.

– Selv vokste jeg opp i Stavanger, hvor jeg gikk på skole. Etter studiene flyttet jeg til Oslo i 2009-10.

Ali har mastergrad fra Grenoble i internasjonal business og nylig levert en doktorgrad i økonomi, samtidig som han har jobbet med solparksutbygging i utlandet.

– I Norsk Solar satser vi blant annet i Vietnam, Pakistan og Ukraina. Solar blir en viktig energikilde fremover.

Skaperevne viktig

Ali har i løpet av de årene han har jobbet som gründer stått bak flere selskaper.

– Skaperevne er viktig, men også det å kunne igangsette prosjekter, noe man lærer med erfaring i bransjen. For meg er det å kunne skape ting ut av idéer det som motiverer mest.

Å kunne ha være ydmyk og lærevillig er et svært viktig egenskap for å kunne lykkes, sier han.

– Som del av jobben har jeg måttet reise mye i ulike land, noe som også har vært en læringsprosess. For å lykkes med oppdrag og prosjekter er det ofte viktig at man forstår hverandre som mennesker.

Kulturkoder på jobb

Han jobbet også en periode på den norske ambassaden i Riyadh i Saudi-Arabia, hvor han opplevde fordelen med å forstå flere kulturer.

– Opplevelsen jeg hadde av de norske ansatte og lokale var at de sto fjernt fra hverandre. Ved å være en kulturbro mellom de to fikk vi skapt mer tillit og mindre fordommer. Jeg lærte at folk ofte kan være like tross kulturelle og religiøse forskjeller. Å ha flerkulturell bakgrunn er ofte til hjelp i en slik setting.

Basert på nettverket gjennom jobben, etablerte han sitt første selskap.

– Her drev flere medansatte og jeg et konsulentfirma som hjalp norske bedrifter fra energibransjen med å etablere seg i Midtøsten.

Inspireres av foreldre

Ydmykheten har også lært Ali av å bli inspirert av sine nærmeste.

– Heldigvis har jeg familie som har stått bak mine karrierevalg og ikke har presset meg til å ta en bestemt utdanning. Jeg har til en viss grad forståelse for at innvandrerforeldre ofte vil at sine barn skal ta en utdanning som har jobbsikkerhet.

Tilværelsen som gründer er likevel fullt av utfordringer.

– For de som vil satse på dette yrket er det viktig å ha tålmodighet. Ofte kan det ta tid før man lykkes, og man møter ofte nedturer på veien. Ha en rasjonell utholdenhet og klar forventning til hva du vil satse på, og vær analytisk. Ofte handler overlevelse om detaljer.

– Er mangfoldig bakgrunn en fordel?

– Som regel er gründervirksomhet, spesielt innen teknologi, internasjonalt rettet, så en mangfoldig bakgrunn kan være gunstig. Norge er et av landene som best tilrettelegger folk å kunne starte for seg selv gir det en god kombinasjon for å lykkes godt.