Studentforkjemperen i vest

Jeron Joseph skal bli lektor, men har også kapasitet til å være studentkontakt for Fagforbundet i Vestland fylke.
Foto: Christian Braathen
Studenter er utrolig sårbare i et svingende arbeidsmarked, spesielt i en ustabil tid. Jeron Joseph, studentkontakt i Fagforbundet, er engasjert på flere arenaer for å bistå studenter i Bergen og omegn.

Jeron Joseph er kritisk til deler av regjeringens krisepakke til studenter, som nylig ble lagt fram. Han mener at ikke alle virkemidlene treffer godt nok en ekstra sårbar gruppe i samfunnet.

– Ikke god nok krisepakke for studenter, skriver han i et innlegg i Fagforbundet.

– Det jeg ser som kanskje er det mest kritiske er at regjeringen gjør den samme feilen som i fjor, som er å tilby lån til studentene. Stipendandelen økes litt, men ikke nok til å hjelpe dem som virkelig trenger hjelp, forklarer han til Utrop.

Han peker på at studenter allerede har lån opp til halsen, og at det ikke er en akseptabel løsning at de som trenger økonomisk støtte, nå blir tvunget til å ta opp mer lån og dermed får en enda større gjeldsbyrde.

– Vi er heller ikke fornøyde med at permitteringsordningen kun varer frem til sommeren, i stedet for ut oktober, slik som ønsket og fremlagt til Stortinget. En bred opposisjon jobber for at man skal kunne gi feriepenger til dem som har vært permitterte og nylig har kommet tilbake i jobb. Per dags dato vil disse arbeiderne, som har kommet tilbake i jobb, få hele null kroner i feriepenger. Dette vil bety at studenter og andre ansatte som har vært permitterte, må gjennom en ny sommer med vanskeligheter og usikkerhet, skriver han i innlegget om regjeringens krisepakke.

Dagpenger

Jeron Joseph på talerstolen.
Foto : Fagforbundet Ung

Siden koronakrisen, har Jeron Joseph og andre i fagbevegelsen, vist til hvor mange studenter som har det tøft både fysisk, psykisk og faglig. Ifølge Joseph er syv av ti studenter helt avhengige av deltidsjobb for å få hverdagen til å gå opp, men mange av disse arbeidsplassene forsvant da koronaen kom til Norge.

– Derfor mener jeg at mer gjeld ikke er løsningen for studenter, men heller en løsning som man har for arbeidstakere, uten at det skal øke den byråkratiske arbeidsmengden, legger han til.

Joseph viser til tall fra Statistisk sentralbyrå om at nær 67% av studentene jobber ved siden av studier (41,7% jobber igjennom hele forelesningsperioden, 24,9% jobber av og til). Han har vært i kontakt med flere studenter som har valgt å reise hjem nå, og studere hjemmefra, fordi det ikke er arbeid for dem, på grunn av permitteringer og ingen ekstravakter som er tilgjengelig for dem på studiestedet.

Løsningen, mener Joseph, er at studenter får midlertidig tilgang på dagpenger under pandemien, en ordning som kan gjøres til noe permanent.

Joseph er også bekymret for studenter som har kjøpt egen bolig, og har vært i kontakt med flere i denne situasjonen. Han er blant annet imot regjeringens forslag om å endre dagens BSU-ordning: Nå blir det dyrere for Ola, Kari, Fatima og Mohammed.

Ensomhet

FHI viser til at en av tre studenter er ensomme, ifølge en kartlegging i desember 2020. I en undersøkelse før koronaen kom til landet, så var 29% av mine medstudenter på UiB ofte ensomme eller følte seg utenfor, supplerer Joseph.

– I mitt politiske arbeid i Studentparlamentet på UiB har jeg arbeidet for at vi skal få organiserte kollokviegrupper og flere fellesareal på fakultetene der man kan være sammen, uten å forstyrre medstudenter.

I innlegget om krisepakken viser Joseph til at tusenvis av studenter har tapt arbeidsforholdet sitt på grunn av koronakrisen. En kombinasjon av å miste jobben sin, digital undervisning og få sosiale møteplasser, har ført til en studiehverdag som mange studenter beskriver som svært tung og ensom. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (ShoT) viser til at 1 av 4 studenter sliter alvorlig psykisk, skriver han.

Derfor mener Joseph at studenter må få lov til å begynne igjen med deres virksomheter med det samme faren for en stor smitte er over. Dette kan være i fra oppmøte i seminargrupper. eller i små grupper til frivillige aktiviteter for studenter, som idrett eller kultur.

– Studielivet leves også etter at undervisningen er ferdig. Studielivet omhandler også det sosiale liv med andre medstudenter, legger han til.

Mange verv

Jeron Joseph går på lektorutdanningen i historie på Universitetet i Bergen. Han er 26 år, født og oppvokst i Norge, men har foreldre fra Sri Lanka.

– Jeg kommer fra en familie som har gjennomgått mye urettferdighet, og derfor ønsker jeg ikke at andre skal få oppleve det samme, sier han.

Engasjementet har han tatt ut i mange verv. Han er studentkontakt hos Fagforbundet og ansatt for å bistå studentene og bidra til økt studentaktiviteter på deres studiested og i regionen. Studentkontakten kjenner miljøet og studentene på studiestedet og kan da enklere jobbe med dem. Studentkontakten er et mellomledd mellom studenter og Fagforbundet. Han hjelper til, både med studentrettigheter og med rettigheter i arbeidslivet.

Tidligere har Jeron Joseph også vært leder av Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen, leder av Sosialdemokratisk Liste på UiB og styremedlem i Sameiet Paradisalleen. Han er nåværende nestleder i Fagforbundet Ung Vestland, og tidligere ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Helse Bergen. Han jobber også hos Helse Bergen ved siden av studiet og vervet.