Et fellesrom for kvinner under pandemien

Telefontjenesten Hjertesnakk tar imot samtaler fra innvandrerkvinner som føler seg isolerte under pandemien.
Foto: sosterlenken.com
Hos gratistjenesten Hjertesnakk kan kvinner prate med andre kvinner om problemene som de sliter med under pandemien.
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

Gratistjenesten ble opprettet av organisasjonen Søsterlenken i januar, og er en flerspråklig hjelpetelefon, som tar mest henvendelser fra flerkulturelle kvinner.

– Foreløpig har vi fått inn et over titalls samtaler, som omhandler om ulike temaer, som relasjonsproblemer, jobb og psykiske følger av nedstengning. Vi har en målgruppe som er sårbar for sosial isolasjon, og mange trenger noen som kan gi råd på eget språk. Å ha en person på tråden med samme bakgrunn skaper tillit, sier Iman Bousellam, gruppeleder i Hjertesnakk.

Iman Boussellam er er gruppeleder i Hjertesnakk.
Foto : Privat

Iman, som har familie fra Marokko, og håndterer henvendelser på arabisk og berbisk, har også koordineringsansvar for frivillige, og styrer chat-linjen og Instagram-profilen.

– Vi gir råd så langt det lar seg gjøre. Før vi tar imot samtaler har vi kurs i samtalemetodikk. Her er det viktig å få den som kontakter oss til å føle seg godt ivaretatt. Vi spør alltid om hva vi kan gi råd om. Vi ser an etter den av våre ansatte som har relevant kompetanse, men henviser som regel til profesjonell hjelp i de tillfellene vi føler at vi ikke kan gi nok hjelp.

Frivillig innsats

Søsterlenken er en frivillig organisasjon som har etablert ulike aktiviteter.

– Her er det sosiale det viktige. Organisasjonen har kunstgrupper, sportsgrupper og lesegrupper i tillegg til Hjertesnakk. Vårt mål er å være et fellesrom for kvinner fra ulike landbakgrunn, hvor vi skal sørge for at de kommer seg ut av ensomhet og får en tryggere hverdag.

Under pandemien har hun merket at telefontjenester er blitt spesielt viktige.

– Nedstengningen har ført til mer ensomhet for en gruppe, hvor en god del allerede før starten av pandemien slet med sosial isolasjon og lite tilhørighet til samfunnet.

Flere språk

Hovedmålgruppen er flerkulturelle kvinner fra ulike kulturer.

– Hjertesnakk har folk som snakker norsk, arabisk, urdu, berbisk, farsi, bosnisk, kurdisk, pashto og engelsk. Her er meningen å nå ut til ulike grupper.

Tilbakemeldingene mener Iman så langt har vært gode.

– Folk har som regel vært fornøyde etter å ha snakket med oss. Samtalene våre hjelper langt på vei, og mange oppfatter det som en oppmuntring. Ofte tar vi opp stjernetemaer, som ikke trenger å være knyttet til pandemien, samtaler om livet, tro, barnevern eller kjærlighet.