– Behov for tettere oppfølging av gravide innvandrerkvinner

Gravide innvandrerkvinner representerer en heterogen gruppe med en sammensatt risikoprofil, heter det i "Helse i svangerskapet blant innvandrerkvinner i Norge – en utforskende litteraturoversikt".
Foto: Oslo Universitetssykehus/Ram Gupta.
Det er for lite forskning på sårbare innvandrergrupper som nyankomne, papirløse og flyktninger, melder Tidsskriftet for Den norske legeforening i artikkelen "Helse i svangerskapet blant innvandrerkvinner i Norge – en utforskende litteraturoversikt".