Skriver om afrikanske skaldkvinner

Laura Alvarez kom til Norge fra Uruguay for over 20 år siden. Nå har hun gitt ut en ny bok om afrikanske kvinnelige skalder basert på feltarbeid gjort i regi av UiO.
Foto: Ching Pang Yu
Laura Alvarez sin nyeste bokutgivelse tar utgangspunkt i et feltarbeid hun gjorde om afrikanske kvinners kulturelle innflytelse.
110Shares

Alvarez er opprinnelig fra Uruguay og har skrevet verket “Trovadoras Africanas” på spansk. Utgivelsen handler om vest-afrikanske mandingkvinner som kultur- og tradisjonsbevarere.

– Kvinnene tilhører en sosial gruppe som kalles ordets mestre. De er muslimer, de har ytringsfrihet og de utøver makt gjennom ord. Vi kan kalle de for skalder, siden de har samme funksjon som skaldene og trubadurene hadde i middelalderens Europa.

Hos manding-folket kalles trubadurene for “griotte” eller “jalimusu”.

– I motsetning til de mannlige skaldene har ikke kvinnene fått mye oppmerksomhet tross for sin beryktede popularitet i den vestafrikanske sosiokulturelle og kunstneriske sammenheng.

Studerte skald-kvinner

I Uruguay kom verkene ut i august 2020, og har som grunnlag et feltarbeid Alvarez gjennomførte blant kvinnelige skalder.

– Feltarbeidet gjorde jeg i Sør-Senegal, og avhandlingen ble presentert i 2008 ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, hvor temaet var det frankofone Afrika sør for Sahara.

Forfatteren sier at hun alltid har vært veldig interessert i afrikanske kultur, spesielt
tradisjonell musikk.

– I Norge fikk jeg muligheten til å delta i konserter med fremtredende afrikanske musikere. Før studiene på IKOS hadde jeg allerede reist til Madagaskar, Mali og Senegal for å oppleve musikken nærmere. Jeg ble også fascinert av afrikansk litteratur, og leste mange bøker, mange av dem skrevet av kvinner.

Kulturell oppdragelse

Oppdragelsen av barn og unge gjennom skald-kvinnenes sang og fortellinger fanget hennes oppmerksomhet.

– Etterhvert forsto jeg at sangene er av stor betydning og at de oppfyller funksjonen med å innprente verdier og atferdsregler. Å undersøke innholdet i sangene ble viktig i min jobb i avhandlingen, og etterhvert boken. Studieturene fra Afrika bidro til å utvikle min nysgjerrighet rundt disse kulturene, og engasjerte Afrika-kjennere var også til inspirasjon.

For henne er det et viktig formål å fremme et kulturuttrykk mange i Norge, og andre steder i verden, ikke kjenner så mye til.

– Håpet er å bidra til å utvide kunnskapen om en umåtelig rik afrikansk kultur. I Latin-Amerika, hvor det mange steder finnes en stor etterkommerbefolkning og voksende
interesse for afrikansk kultur, er det lite kunnskap om kontinentet.

Forfatterskap under nedstengning

For Alvarez har den sosiale nedstengningen og pandemien gitt mer tid til refleksjon.

– Skriving, informasjonsinnhenting og å undersøke ulike temaer har vært relativt enkelt, med tanke på den sosiale isolasjonen som vi alle har blitt tvunget til. Fraværet av sosiale forpliktelser har lettet på effektiviteten og frigjort kreativitet. Kommunikasjonen med forlaget i Uruguay har vært utmerket, og de har vist profesjonalitet.

I løpet av året rakk hun også å hylle faren sin, musiker og poet Pedro Machin, i en ny utgivelse: “Un canto siquiera”.

– Så snart verket om skalder-kvinnene kom ut gikk jeg løs på denne nye oppgaven. For meg var dette en forpliktelse som jeg lenge hadde hatt planer om. Til min overraskelse kom jeg i kontakt med mange som var interesserte: gamle kjente og andre helt ukjente, som hadde en tilknytning til faren min på en eller annen måte, forteller hun.