Anbefaler å studere kinesisk, men bare i kombinasjon med andre fag

Språkstudenter trenger flere bein å stå på

Kinesisk språk utgjør både skriftspråk og talespråk. Dette skiller ordenen ut for skrevne ord og talte ord.
Foto: Flickr.com
En språkutdannelse tar lang tid og koster mye penger. En gjennomsnittlig student får cirka 130.000 kr i støtte fra staten hvert år. Men språkstudenter ender ofte opp i jobber der de ikke får brukt utdannelsen sin. 
0Shares

60 studenter har meldt seg til studieretningen kinesisk med Kina-studier på Universitetet i Oslo (UiO) høsten 2013. Normert studietid er tre år på å fullføre en bachelorgrad, og ytterligere to år til mastergrad. Margretha Lia tok master i kinesisk i 2009. Nå jobber hun fulltid som bistandskoordinator to steder.

Hun sier hun er heldig som har en fulltidsjobb, selv om jobben hennes er foreløpig ikke er særlig relatert til faget hennes – kinesisk språk. Mange andre hun kjenner, bruker mye lenger tid på å finne en jobb.

Margretha Lia
Foto : Taotao Liu

Andel arbeidsledige blant nyutdannete er på nær seks prosent, ifølge en rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Det er imidlertid nokså stor variasjon i andelen arbeidsledige mellom ulike utdanningsgrupper et halvt år etter eksamen. Blant dem med master i humanistiske og estetiske fag er ledigheten rundt sju prosent, mot 4,3 prosent blant dem som tok økonomisk-administrative fag og 4,1 hos dem med helse- og sosialfag. Humanister og samfunnsvitere er minst tilfreds med utdanningens relevans for arbeidslivet, viser rapporten. [1]

En kombinasjon av språkfag og et annet fag er ideelt når arbeidsgivere rekrutterer nyutdannede.

Vanskelig og lett språk

Kinesisk språk har en lang historie. Språket er basert på skriftlig kinesisk, og har vært brukt i embetsverket og litteraturen i 2000 år. Skrifttegnene ble forenklet gjennom en språkreform i Kina på 1950-tallet. Det har gjort kinesisk enklere å lære. Grammatikken er heller ikke så ille som på mange andre språk, sier masterstudent Margretha Lia.

Forbruk på tid og penger

I Norge er utdanning gratis. Men for enhver student bidrar staten til en flere typer økonomisk støtte. Oversikten viser støtten en gjennomsnittlig student mottar i 2014.

Kategori

Utdanning

Uttelling

(40 pst.)

Strategisk

tildeling

(60 pst.)

Sum (kr)

Kategori D

Samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag på høyere grads nivå, grunnskolelærerutdanning,

enkelte kostnadskrevende helsefag- og

faglærerutdanninger, samt praktiske mediefag

51 000

76 000

127 000

(Kilde: Statsbudsjettet 2014)

Jobbmarked

Kinesisk språk har økt i popularitet i takt med at Kinas økonomi har vokst de siste tre tiårene. Kinesisk språk tilbys på flere videregående skoler, ungdomsskoler og barneskoler i Norge.

– I Kina har mange lokale bedrifter lyst til å ansette nordmenn som kan snakke kinesisk. I Norge har selskaper ikke så stor interesse. Det er en del studenter som vil gjerne jobbe i Kina etter de er ferdig med skolen, som ved Den norske ambassaden eller Det norske konsulatet i Kina, sier Visted.

Tobias Judin er på den tredje årene med kinesisk språk på UiO. Han er også medlem av Fagutvalg for Kina- studier ved UiO.

Medlemmer av Fagutvalg for Kina- studier ved UiO.
Foto : Taotao Liu

– Det er mange som lærer kinesisk fordi de synes at det er spennende og interessant. De har en følelse av at kinesisk språk er nyttig, men de vet ikke hvordan de skal bruke det. Så vi er usikre på hva vi vil bruke kinesisk språk til i fremtiden. Å bli en lærer er én mulighet.

– Det finnes få jobber på Finn.no for eksempel. Hvis man søker stilling om kinesisk, får du vanligvis null treff, sier Judin.

– Det er ikke så mange kinesiske selskaper i Norge, og det finnes ikke så mange norske selskaper i Kina heller. Disse norske bedriftene vil heller ansette kinesere enn nordmenn fordi deres engelsk er bedre enn vår kinesisk. Det blir vanskelig, legger Anne Christine Lie til. Hun har nettopp begynt på mastergrad, og er en medlem av Fagutvalget for Kina-studier ved UiO. 

Mer enn bare språk
Huawei er en ledende global bedrift innen IKT-løsninger. Ifølge selskapet selv finnes deres produkter og løsninger i 140 land, og de betjener mer enn en tredjedel av verdens befolkning. I 2012 nådde Huaweis salgsinntekter rundt 35,4 milliarder USD. 66 prosent blant disse inntektene kom fra utenfor Kina [2]. Huawei har levert teknologi til mobiltelefoninett i bl.a. Norge, Sverige, Nederland og California i USA [3]. Huawei er den største kinesiske bedriften i Norge.

Hanne V. Kvalheim og Erik T. Ganer

Foto : Taotao Liu

– Huawei trenger forskjellige typer folk, alt fra selgere, folk innen kundeservice og ingeniører til teknikere. Vi er et teknologiselskap med mange ingeniører, men blant våre 150.000 ansatte i 140 land har vi selvfølgelig også mange ansatte som ikke er ingeniører. I Kina har vi faktisk en egen oversetteravdeling. Og hvis du besøker nettsidene våre, så kan du se at de er på engelsk, kinesisk, japansk, tysk, fransk, spansk, koreansk, portugisisk, arabisk osv, forteller Erik T. Ganer, kommunikasjonssjef i Huawei Norge.

– For Huawei Norge er det viktigste at du har telekom-bakgrunn og/eller -utdanning. Det er fint hvis kandidater kan snakke kinesisk, men det er ikke et nødvendig krav til de fleste av våre stillinger. Her er det et internasjonalt arbeidsmiljø, og vårt businesspråk er engelsk, legger Hanne V. Kvalheim til. Hun er HR-Manager i Huawei Norge.

– Vårt sysselsettingskriterium er ikke hvor kandidatene kommer fra, fra Norge, Kina eller andre land. Vi ansetter kvalifiserte folk. Da jeg begynte å jobbe i Huawei for tre år siden, var det 110.000 ansatte i Huawei globalt. Nå har antallet ansatte økt til 150.000. Antallet ansatte i ulike land avhenger imidlertid av det lokale markedet, forteller kommunikasjonssjef Ganer.

– Til en stilling som resepsjonist mottok vi for eksempel rundt 150 søknader. Men det varierer med typen stilling. Noen annonser får ikke like mange søknader.

Som verktøy
– Kinesisk er relevant på arbeidsmarkedet. Men det er ikke nødvendigvis lett å finne jobb hvis du bare har en bachelor i språk. Vi anbefaler studentene våre å kombinere med fag som økonomi, jus, eller ingeniørfag. Det hjelper når du skal søke jobb, sier kinesisklektor Øystein Krogh Visted.

– Men dette med jobbrelevans er et vanlig problem for dem som studerer humanistiske fag, det gjelder ikke bare faget kinesisk. Mange bedrifter trenger nordmenn som kan snakke kinesisk. Men de trenger kandidater som behersker kinesisk flytende. Språkstudentene våre har bare et halvt år til å praktisere språk i Kina, og det holder ikke for de fleste av studentene hvis de ønsker å oppnå veldig høy taleferdighet, hevder Visted.

– I andre land, som USA og Australia, er det ikke noe stort problem for studenter å kombinere f. eks ingeniørfag med språkkurs. En kombinasjon av språkfag og et annet fag er ideelt når arbeidsgivere rekrutterer nyutdannede. Da blir språkkunnskapen ”det lille ekstra” som gjør at man skiller seg ut i bunken med arbeidssøkere, forklarer kommunikasjonssjef i Huawei Erik T. Ganer.

Huawei tilbyr et eget praktikantopphold i Kina for studenter fra hele verden. I fjor fikk studenter fra NTNU sjansen til å besøke Huaweis hovedkontor som ligger i storbyen Shenzhen, Kina. Men så vidt jeg vet, tilbyr ikke NTNU kinesiskkurs, sier Ganer.

Fordel å skille seg ut
Kvalheim vil gjerne gi tips til studenter som studerer språk. Hun sier at studentene bør engasjere seg i faget sitt. Når det gjelder jobb, mener hun det er en fordel å ha en CV som skiller seg ut. Det er viktig å fremheve dine unike evner, egenskaper og personlighet, så arbeidsgiver får et levende inntrykk av personen.

– Kinesisk kan gi CV-en et ekstra løft . Når vi i tillegg kan vise til andre fag i fagkretsen, er det større sjanse for at vi får en jobb der vi kan bruke kinesisk, sier Judin.

Margaretha Lia som tok master i kinesisk for fem år siden, reiser nå til Afrika for å fortsette sin bistandjobb de. Hun sier at nåværende jobb gir henne viktig erfaring. Det at hun kan snakke kinesisk gir henne «to bein» å stå på i fremtida når hun eventuelt vil søke på en ny jobb.