Firma-eier: Fordel med flerkulturell stab

Til kamp mot skadedyrene

Tom Harald Svendsen er fornøyd med å ha fått Faiz Alam med på laget
Foto: Hanne Line Bråterud
Faiz Alam blir første norsk-pakistaner som har fått jobb i et av Norges største firmaer for skadedyrskontroll.
69Shares

Alam har gjennomført kurs for skadedyrbekjempere på Norsk Folkehelseinstitutt, og er nå klar for å starte på sin praksis i PELIAS – Norsk Skadedyrskontroll.

– Jeg gleder meg til mange spennende oppdrag, og er klar for å sette i gang sier han.

Tor Harald Svendsen, daglig leder i firmaet, sier at han ser på det som en stor fordel å ha ansatte med innvandrerbakgrunn i firmaet, siden mange av kundene, spesielt i Oslo-området hvor Faiz skal jobbe, nettopp er innvandrere.

Et gradvis mildere klima vil følge flere, og nye typer skadedyr.

– Her er det ganske mange som har startet egne firmaer som krever at de har kontroll på skadedyr, og kan dokumentere dette. Det kan være enklere for disse å snakke med noen med sin egen bakgrunn, og kanskje på sitt eget språk om det norske regelverket, og hva som gjelder innen skadedyrskontroll.

Tar med ulovlige midler 
Alam forteller at han opplever at mange innvandrere tar med seg giftige midler fra hjemlandet for å bekjempe skadedyr.

– Svært mange er dermed ikke oppmerksomme over at disse er midlene er ulovlig å bruke i Norge.

Svendsen legger til at man i Norge har et strengt regulert regelverk når det gjelder bruk av slike kjemikalier.

– Import og bruk av giftige kjemikalier til privat bruk er forbudt i Norge. Når det gjelder gnagere, så er det kun produkter til bekjempelse av mus som er godkjent for private, og da kun innvendig. Produkter til rottebekjempelse, og utvendig bekjempelse av mus er det altså kun profesjonelle skadedyrbekjempere som har lov å ta seg av, forteller Svendsen.

Nytt klima 
Skadedyrbekjempelse i dag, er noe helt annet enn det var for noen år tilbake.

– Vi ser at skadedyrsituasjonen i Norge er i endring, og at det ved et gradvis mildere klima vil følge flere, og nye typer skadedyr. Varmere klima vil gi skadedyrene mulighet til å overleve utendørs, også i vinterhalvåret, forteller Svendsen.

Han innser også at det er god bruk for ny kompetanse når det gjelder skadedyrskontroll i dagens samfunn.

– Større reisevirksomhet over landegrensene gir også en del utfordringer, og gjør at nye typer skadedyr finner veien til Norge, legger han til.