Vil reformere dekningen av Midtøsten

Sier ikke nei til en utfordring: norsk-iraneren Sina Jahanbakhsh har bakgrunn fra Forsvaret og rapportert direkte fra Nord-Irak. Nå håper han å røske opp i det norske mediebildet.
Foto: Alejandro Decap
Sina Jahanbakhsh er en av få journalister i Norge som har rapportert direkte fra et konfliktområde i Midtøsten. Nå skal han sammen med kolleger skape et nyhetsbyrå som kan gjøre utenriks- og krigsjournalistikken i Norge bedre. 
0Shares

27-åringen har erfaring fra anti-terror- og kommunikasjonsarbeid i Forsvaret. Han er dessuten utdannet journalist og har skrevet for VG og Nettavisen. Nå kombinerer norsk-iraneren erfaringen fra sine tidligere arbeidsplasser. Han og en håndfull kreative sjeler skal stable på bena kommunikasjonsbyrået Global News Center (GNC).

Til Nord-Irak 
27-åringen var nylig i Nord-Irak for å skrive en reportasje om de kurdiske peshmergastyrkenes forsvar av eget territorium mot terrorgruppen Islamsk Stat (IS) for bladet Vi Menn.

– Redaksjonssjef i Vi Menn, Tom Bakkeli, er en tidligere kollega fra VG. Han kjenner til min kompetanse fra forsvaret, og ga meg derfor et oppdrag til Irak. For meg var det en drøm å kunne dekke en konflikt jeg har fulgt nøye med på. Jeg har jobbet med terrorisme siden jeg var 19 år. Da i forsvaret, men nå kan jeg reise fritt i konfliktområder. Det er noe jeg verdsetter.

Vi skal kunne nevnes i samme åndedrag som NTB.

– Hvordan var turen og opplevelsen av å dekke en konflikt?

– Ja, den september-uken var ganske spesiell. Jeg dro dit alene og samarbeidet med en lokal tolk og fotograf. Jeg synes vi lyktes ganske godt i å beskrive peshmerga-soldatenes krigshverdag. Vi fikk også kontakt med folk i flyktningleirer. De kunne fortelle sterke historier om IS’ herjinger i landsbyene.

Viktig å påvirke 
Etter både å ha jobbet med og skrevet om konflikter mener Jahanbakhsh at utenriksdekningen i norske medier har et forbedringspotensiale.

– Særlig når det gjelder Midtøsten, får man mesteparten av informasjonen via NTB, som igjen får det via Reuters eller andre store byråer. Vi ser for oss en profil med vekt på å jobbe mer med lokale folk “på bakken” eller stringere. Rapporteringen vil bli raskere, kommunikasjonsflyten bedre og vi vil få et sluttprodukt med bedre dybde og kvalitet. Vi synes det er viktig å satse på mest mulig nøyaktig og faktabasert informasjon, påpeker han.

Nytenkning
En måte å være påvirkende på i forhold til nyhetsbildet, og for å kunne konkurrere med de største mediebedriftene på er ved å ha egne analyser.

– Hvordan skal dere få til dette? Er det meningen å knytte seg til folk fra ulike kompetansemiljøer?

– Penger er alltid en utfordring, men jeg mener at med litt nytenkning kan alt løses. Vi er fremdeles i planleggingsfasen, men vi er allerede i kontakt med flere frilansere som kan dekke store deler av de viktigste konfliktområdene i dag. Kommer vi oss over de første kneikene, så vil ting falle på plass.

– Hvor er GNC om fem år? 

– Forhåpentligvis har vi kommet oss ut av startblokken og blitt såpass konkurransedyktige at vi kan spise kirsebær med de store. Vi skal kunne nevnes i samme åndedrag som NTB. Veien er lang, og det skal jobbes hardt, men hvis ikke vi hadde hatt troen på denne satsingen, så hadde det vært like greit å ikke ha satset i det hele tatt.