Gratis barnehage gir ikke ønsket resultat

Barnas behov for nærhet og omsorg skal ivaretas på alle nivåer, enten det er grønt, gult eller rødt.
Foto:Harald Groven
Gratis barnehage har gitt noe høyere deltakelse i barnehage og noe bedre skoleresultater for minoritetsbarn, men effekten er minimal sett i forhold til pengebruken, viser ny rapport fra Fafo ogSSB. 
0Shares

Såkalt gratis kjernetid, det vil si et antall gratis timer i barnehage hver uke, er tilbudt alle som bor i utvalgte bydeler i Oslo siden 2007, og er et statlig forsøk som skal øke barnehagedeltagelsen, spesielt for barn med innvandringsbakgrunn, skriver Aftenposten.

Nå har forskningsstiftelsen Fafo og SSB i samarbeid lagt fram en rapport om hva som er effekten av tiltaket. Aftenposten har oppsummert noen av funnene fra rapporten. 

  • Barnehagedeltagelsen blant barn med innvandrerbakgrunn har økt med 11–12 prosentpoeng. For Oslo tilsvarer det 680 barn over en fireårsperiode.
  • Arbeid: Foreldrene jobber ikke mer eller tar mer utdanning selv om barna går mer i barnehage.
  • Skoleresultater: Kartleggingsprøvene i 1. og 2. klasse på skolen viser at barn som har gratis kjernetid, gjør det bedre enn de som ikke har fått det. Dette gjelder også kun for barn med innvandrerbakgrunn.
  • Segregering: Mens enkelte barnehager har en svært høy andel minoritetsspråklige barn, har andre svært få, til tross for at barnehagene kan befinne seg i samme boligområde.

– For første gang dokumenterer vi store og til dels drastiske forskjeller mellom hvilke barn som går i hvilken barnehage. Gitt at barnehagen skal utjevne forskjeller, er dette et problem, ettersom språkmiljøene i barnehagene varierer stort, sier forskningsleder Kjetil Telle i Statistisk sentralbyrå til Aftenposten.

Får flere i barnehage
Gratis kjernetid får flere barn i barnehage. Samtidig påpeker forskerne at svært mange av skattekronene går til gratis kjernetid som ikke har noe å si for barnehagedeltagelsen.

– Store deler av kostnaden knytter seg til betaling av gratis kjernetid for barn som uansett ville gått i barnehage, sier Telle.

Men selv om ressursbruken ikke har vært den beste når det gjelder gratis kjernetid, viser altså rapporten at tiltaket, kombinert med målrettet språkstimulering i barnehagene, kan motvirke problemet med at en del minoritetsbarn ikke er språklig klare til skolestart.