Grønn inkludering fikk Marceline til å dyrke poteter

Marceline solgte de fire første potetsekkene fra årets avling til gjestene fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fra venstre: Charity Lonu, Susanne M. Hammernes, Marceline Kyakimwa Wamuvwene, Lisbeth Eek Svensson, Liv Marit Hansen, Lailo Merganova og Elisabeth Vaa.
Foto: Akili Christophe Kahindo
Det begynte med en jordlapp i Hjartdal og samarbeid med en lokal bonde. Nå selger Marceline egne poteter og vil skape en møteplass for kvinner.

– Jeg lærte å dyrke grønnsaker av min mor som barn. Dette er noe jeg kan mye om og som jeg ønsker å dele med andre, sier Marceline Kyakimwa Wamuvwene til vtfk.no.

Marceline deler sin kompetanse om potetdyrking med Lisbeth Eek Svensson.
Foto : Akili Christophe Kahindo og Lailo Merganova

Marceline bor hun i Hjartdal kommune, men kommer opprinnelig fra Kongo, og ville fortsette med grønnsaksdyrking da hun fikk et nytt hjemland.

Kommunen introduserte henne for en lokal bonde, som etter hvert ble hennes mentor.

– Hvis jeg ikke hadde blitt kjent med Elisabeth, hadde jeg ikke hatt muligheten til å dyrke mine egne grønnsaker i starten. Nå har jeg fått vise hva jeg kan fra hjemlandet mitt, sier Marceline.

Grønn inkludering

– Med tro på menneskets ressurser for det de kan, og ved å tørre å skape utradisjonelle læringsarenaer, er det kortere vei til verdiskapende inkludering, sier Lailo Merganova, rådgiver i seksjon for kompetanseutvikling og inkludering.

Sammen med kollegaer fra Vestfold og Telemark fylkeskommune var hun nylig på besøk i Hjartdal.

«Grønn inkludering» er et eksempel på at innbyggere med innvandringsbakgrunn er en betydelig ressurs, både for jordbruket og for verdiskapingen. Flere innvandrere kommer seg raskere i jobb.

– Samtidig er dette Hjartdal-prosjektet med på å skape tilhørighet og identitet. Det handler om å føle mestring sammen og bli bedre kjent med hverandre, sier Merganova til vtfk.no.

Veien inn i norsk arbeidsliv

Marceline vil nemlig mer enn å dyrke egne poteter. Hun vil skape en møteplass og læringsarena for kvinner rundt det å dyrke og selge grønnsaker.

For Marceline er potethøsten godt i gang.
Foto : Akili Christophe Kahindo og Lailo Merganova

– Jeg vil gjerne dele det jeg kan med andre, sånn at vi kan lære av hverandre. Dem som er interessert, er velkomne. Vi kan plante noe sammen og skape et fellesskap, sier Marceline.

En egen mentor eller en stilling som trainee kan være veien inn i det norske arbeidslivet. Hjartdal kommune jobber målrettet med dette gjennom sitt mentorprogram. Målet er å sikre at innvandrere får god nok kompetanse til å være kvalifiserte for fast arbeid.

– Ordningen bidrar til en bedre oppfølging av voksne innvandre med arbeidserfaring, fagutdanning eller høyre utdanning. Denne ordningen åpner dører til arbeidslivet, sier Akili Christophe Kahindo til vtfk.no.