Nassima – bindeleddskvinnen

Livet handler om det riktige fokuset: Norsk-algirske Nassima Dzair (29) får glede i livet av å hjelpe og motivere folk til mestring.
Foto: Claudio Castello
I snart tre år har Nassima Dzair reist land, strand og verden rundt gjennom sitt engasjement for fred og sitt sosiale entreprenørskap.
0Shares

Nassimas historie med organisasjonslivet startet for en del år tilbake da hun studerte medisin, og var aktiv i lokale og globale helsespørsmål.

– Bruke helse som en platform for å jobbe med større samfunnsspørsmål, i sammensetning med menneskerettigheter som et viktig ledd, samt fredsbyggende initiativer ble det viktigste for meg.

29-åringen, som er født i Norge av algirske foreldre tok i tiden 2012-14 to mastergrader i fredsstudier, en i Østerikke ved et program linket til UNESCO (Master in Peace, Development, Security and Conflict Transformation) og en ved FN-universitetet for Fred i det fredspolitiske foregangslandet Costa Rica (Master in Gender and Peacebuilding).

Å utfordre rigid tankegang og frykt for å prøve ut nye ting det er mitt mål.

For mens nabolandene på det mellom-amerikanske kontinentet har opplevd statskupp og borgerkriger, så avskaffet Costa Rica sin nasjonale hær i 1948, og har siden dengang vært et fredelig og stabilt land.

– Tiden i Costa Rica var veldig givende, og jeg fikk satt meg inn i ulike relevante problamstillinger rundt fredsarbeid og diplomati.

Hjemkomst med ny vri
Nassima fikk knapt tid til å legge fra seg kofferten i Oslo før hun reiste til foreldrenes opprinnelsesland Algerie på nye oppdrag. En tur som skulle gjøre at 29-åringen .

– Algerie er et av de mest komplekse landene jeg har vært i, sosialt og kulturelt.

Følte du at du klarte på en måte å “integrere deg” i det algirske?

– Jeg klarer å tilpasse meg ulike kulturer. I Norge har jeg har skilt meg ut, og har fått det evinnelige “hvor kommer du fra”-spørsmålet. I Algerie har jeg fått påpekt min annerledeshet i forhold til min måte å kommunisere på, og min utrøttelige positivitet som skiller seg veldig ut. Men til tross for “forskjellene” så klarer jeg å finne en base å forankre meg på som gjør at min identitet ikke er knyttet landegrenser.

Grunnlaget for brobygging
I sin tid i Alger jobbet Nassima hardt med å få til prosjektet hun designet for å svare til behovene til de unge, nemlig: Social Leadership Academy. Ut av denne prosessen stiftet hun videre sin egen bedrift Interbridge.

– Vi valgte i første omgang 30 motiverte deltagere, og har siden oppstarten fått støtte fra næringslivet i Algerie. Innovasjon, sosialt ansvar og kvalitet er blant nøkkelordene i arbeidet vårt.

I Norge har Interbridge unge, kvinner, mangfold samt helse som satsingsområder.

– Vi ser på koblingen mellom ulike faktorer for å komme med innovative tilnærminger til sosiale utfordringer. Vi jobber internasjonalt, interkulturelt og interdisplinært. Vi holder blant annet kurs for norske NGOer, både for å støtte opp arbeid de allerede er involvert i, men også slik at de er bedre rustet til å takle kulturutfordringer i sitt daglige virke, fastslår hun selvsikkert.

Hva jobber InterBridge med?

– Vi holder kurs for både private og offentlige aktører samt NGOer- i ledelse, kommunikasjon, helsetematikker, og fredsbyggende tiltak, både i Norge og internasjonalt.

Livets utfordringer
I tidspunktet Utrop kom i kontakt med norsk-algireren, holdt hun et foreldrag på Eldorado bokhandel om karrierevalg. Blikket er intenst og fokusert.

– For meg er det viktig å se andre klare mestring. Å utfordre rigid tankegang, internalisert frykt for å prøve ut nye ting, og klare å kommunisere godt. Når individer, særlig jenter og kvinner, uansett bakgrunn, oppnår sitt fulle potensiale, sier hun om sin største motivasjon i livet og jobbsituasjon.

Hva er de største utfordringene med den jobben du gjør?

– For det første er det utenomliggende faktorer, som blant annet logistikk og overdreven byråkrati i utlandet, noe som kan gi deg en ordentlig realitetsjekk noen ganger. Noe annet er å finne balansen når man reiser mellom ulike land og kontekster hele tiden.

– Det er en evne, men også en konstant læringsprossess, noe som gjør dette utrolig spennende og givende.