– Straff, trakassering og utstøting er vanlig

Schizofreni gir alvorligere symptomer for innvandrere
Foto: Scanstockphoto
Skeive med minoritetsbakgrunn skjuler hvem de er. De frykter represalier. Unge frykter å bli sendt til foreldrenes hjemland. I noen tilfeller utsettes ungdommer som står fram med sin legning for vold, skriver medarbeidere ved RBUP i dette innlegget. 
0Shares
Latest posts by Elisabeth Hellzén og Anne-Lise Knatten, RBUP Øst og Sør (see all)

I et intervju i Utrop 06.04.2015 fremkommer at generalsekretær i Skeiv Verden, Susanne Demou Øvregaard er kritisk til at ingen informanter med innvandrerbakgrunn er inkludert i Bufdirs rapport Skeiv på bygda. Det er en viktig problemstilling hun reiser. Minoritetsungdommer med lesbisk, homofil, bifil, transpersonlig eller queer identitet er en lite synlig gruppe. De lever som oftest med skjult identitet.

Virkeligheten for de fleste ungdommer med minoritetsbakgrunn er at de verken kan eller tør innrømme at de er skeive. Grunnen er konsekvensene de kan vente seg hvis de er åpne om egen legning. Noen vet at de kan bli sendt «hjem» til opprinnelsesland for å bli «kurert» eller for å bli tvangsgiftet. Straff, trakassering, og utstøting av egen familie er vanlig. I noen tilfeller utsettes ungdommer som står fram med sin legning for vold. 

Kurs for fagfolk
Regionsenter for barn og unges psykiske helse driver undervisning om dette temaet for fagfolk som møter disse ungdommene i sitt daglige arbeid. For lærere, for de som arbeider innen psykisk helse og for alle som ellers arbeider med barn, unge og familier. Vi samarbeider blant annet med Skeiv Verden om dette i kurset Skjult identitet. Sentrale tema er hvorfor det er så vanskelig å stå frem som LHBT-person i enkelte minoritetsmiljøer, hva slags hjelp disse ungdommene trenger og hvordan vi best kan møte dem. Ungdommene i Skeiv Verden har god og viktig kompetanse på området. De vet hvor skoen trykker.

RBUP er en undervisnings- og forskningsinstitusjon. For oss er det viktig at vår undervisning er basert på kvalitetssikret kunnskap og forskning. Vi erfarer også at fagfolk etterspør mer forskning på dette feltet.

Fortjener støtte
Vi vil derfor gjerne støtte oppfordringen til direktoratet om å inkludere minoritetsungdommer i forskningsprosjekter de igangsetter. Det kan kanskje inkluderes som et premiss for å få oppdraget i forskning der dette er særlig relevant?

Vi ser at forsker Helga Eggebø har flere forslag til forskningsprosjekter som retter seg direkte mot skeive minoritetsungdommer. Vi ser at også Bjørn Lescher-Nuland i Bufdir vil prioritere slik forskning. Vi håper at de ungdommene det gjelder, direktorater og forskningsmiljøer i fellesskap kan finne fram til meningsfulle og nyttige nye forskningsprosjekter, og få dem finansiert.

Skeiv ungdom med minoritetsbakgrunn trenger og fortjener all mulig støtte de kan få som kan bidra til at de trygt kan stå fram som den de er.

Elisabeth Hellzén og Anne-Lise Knatten er hhv klinisk sosionom og psykologspesialist, begge er studieledere ved RBUP Øst og Sør.