Høye selvmordstall på asylmottak

Funn i ny rapport viser at somaliere føler seg ekskludert. (Illustrasjonsbilde)
Foto: Goeun Bae
De siste fem årene har det vært 74 dødsfall ved norske asylmottak. En europeisk kartlegging viser at selvmord er hyppigste dødsårsak blant asylsøkere.
0Shares

– Tallene er veldig høye, sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter og forfatter av Svartebok over norsk asylpolitikk, til Klassekampen.

Ifølge Klassekampen, som har hentet inn tall fra perioden 2010 til 2014, dør det i snitt 14 personer i mottak hvert år. Majoriteten av dem som bor på asylmottak, er yngre enn 30 år.

Uvisse årsaker
I 2011 påla EU sine medlemsstater å registrere informasjon om dødsfall for ikke-bosatte personer.

I juni 2012 ble norsk lov endret, og man startet slik registrering også her til lands. Folkehelseinstituttets dødsårsaksregisteret fikk oppgaven, og eneste publiserte rapport over dødsfall blant ikke-bosatte i siste halvdel av 2012 viser at ni personer tok sitt eget liv. Alle var asylsøkere.

UDI velger å ikke spekulere i årsaker til dødsfall ved asylmottak.

– Det er vanskelig å gi et konkret svar, siden det er mange ulike faktorer som spiller inn. Det er også viktig å huske på at tallene rommer mange ulike dødsårsaker, blant annet alvorlig sykdom og alderdom. I likhet med i andre deler av samfunnet vil antall dødsfall svinge. Blant annet vil det totale antall beboere i mottak og hvem det er som kommer til Norge som asylsøkere, kunne ha en betydning, sier seniorrådgiver i UDI, Therese Bergwitz-Larsen, til Klassekampen.