– Store karrieremuligheter i politiet

Akhtar Chaudhry er seniorrådgiver ved Politihøgskolen. Skolen satser på en kraftig økt minoritetsandel i årene fremover. Første mulighet for deg som ønsker å bli politi er søknadsfristen 1. mars i år
Foto: Kari Bye
1. mars er søknadsfristen for Politihøgskolen. – Vi har et svært populært studium med over 4000 søkere på 720 plasser i fjor. Men fremdeles er vi ikke helt i mål med minoritetsandelen, sier seniorrådgiver Akhtar Chaudhry.
0Shares

– Det å utdanne seg til politi gir varierte karrieremuligheter. Du kommer ut som generalist etter tre år med en bachelor i bagasjen og mulighet til å jobbe med varierte oppgaver. Du kan også gå videre og ta en master. Etter hvert kan du spesialisere deg innen alt fra drapsetterforskning via sedlighetssaker til organisert kriminalitet. Her er det nok å ta av! sier Akhtar Chaudhry.

Chaudry er ansatt hos Politihøgskolen (PHS) med spesielt ansvar for å få flere med minoritetsbakgrunn til å søke på skolen. Fristen er allerede 1. mars. Chaudhry er kjent som politiker og stortingsrepresentant for SV. I nasjonalforsamlingen har han blant annet vært visepresident og sittet i Justiskomiteen i seks år. Etter valget i 2013 mistet han plassen og fra og med i fjor har han vært engasjert av PHS.

– Dette er en etat jeg brenner for og kjenner godt. Jeg har som medlem av justiskomiteen vært rundt i nesten alle landets politidistrikter og møtt flinke og dedikerte politifolk over hele vårt langstrakte land. Den erfaringen inspirerer meg i jobben jeg har nå, sier Chaudhry.  

Wasim Zahid, også kjent som Twitter-legen, er med og promoterer utdannelsen ved Politihøgskolen.
Kjente fjes
Prosjektet Chaudhry har ansvaret for, har satset bredt i rekrutteringsarbeidet det siste året. Man har besøkt videregående skoler, oppsøkt minoritetsmiljøer, snakket med foreldre og studenter og dessuten rekruttert kjente fjes til å fronte skolen.

– Vi har vært så heldige å få med oss både Fatima Madar, som er Ap-politiker i Oslo og en utadvendt, ung kvinne med stor tillit i sitt miljø. Wasim Zahid, bedre kjent som Twitter-legen, er også med og promoterer PHS rundt om på ulike arenaer. Dette er personer som er kjente både for minoriteter og etnisk norske og som nyter høy tillit hos relevante grupper. De jobber på frivillig basis med å informere om fordelene med å velge politiutdanningen. Det er vi meget glade for, sier Chaudhry.

Utvider repertoaret
– Hva er grunnen til at PHS satser spesielt på å rekruttere unge med minoritetsbakgrunn?

– Det er et ønske hos ledelsen at politiet skal bli mer mangfoldig. Annen bakgrunn betyr annen språkforståelse og kulturforståelse. En del vil ha en annen religion enn majoriteten. Å få politifolk med slik variert bakgrunn vil utvide vårt repertoar.

– Hva kan politi med minoritetsbakgrunn tilføre etaten?

– Det er mye! La meg nevne bare ett av mange eksempel: Vi vet at det er krevende å få en kvinne som har vært utsatt for vold i nære relasjoner til å åpne seg for politiet. Det gjelder generelt, men kanskje i enda større grad for kvinner som sliter med språket, har lite kontakt med nordmenn, kjenner lite til til norsk politi osv. Det er veldig viktig for politiet å ha medarbeidere som forstår disse menneskene og kan bygge opp et tillitsforhold til dem.

Fem prosent ikke nok
I fjor var det i overkant av fem prosent av opptaket til PHS som krysset av for at de hadde minoritetsbakgrunn.

– Dette var svar som ble levert ikke-anonymt. Hadde det vært anonymt, ville det nok vært flere som krysset av, så minoritetsandelen er nok enda høyere enn det, sier Chaudhry.

Likevel er fem-seks prosent nokså langt fra de 14 prosent av befolkningen som i dag har minoritetsbakgrunn.

– Vi må få andelen opp på et representativt nivå, sier Chaudhry, som understreker at det ikke er noen form for kvotering slik det har vært eksperimentert med tidligere.

– Vi er stolte av at alle konkurrerer på like vilkår og at såpass mange med minoritetsbakgrunn søkte og kom inn i fjor. Det er populær utdanning, vi har hatt god økning i søkertallene de siste årene, og i fjor søkte over 4200 kandidater på de 720 plassene vi har.

– Mitt mål er å hamre inn overfor minoritetsmiljøene fordelene med politiyrket.

– Er det ikke vanskelig trenge gjennom lydmuren? Lege, ingeniør og andre prestisjeutdanninger står høyere i kurs?

– Vel, vi har nok et imageproblem blant foreldre i noen innvandrermiljøer. Men jeg vil igjen understreke karrieremulighetene i etaten. Se bare på en person Odd Reidar Humlegård, som i dag er politidirektør. Også han begynte en gang som ung student ved PHS. Husk at politiet en svær etat med 13 000 ansatte. Her er det nok av utfordrende oppgaver som passer folk med ulike interesser.