Høyre-Begum mener byrådet svikter Oslo-skolen

Lær av Osloskolens resultatfremgang, er budskapet fra Oslo Høyres Saida Begum, som blant annet også vil gjøre Osloskolen enda mer konkuuransedyktig internasjonalt.
Foto: Claudio Castello
Høyres Saida Begum har sendt inn flere privatforslag om Osloskolen, blant annet om frafall. Ap avviser kritikken om at de ikke gjør nok i skolepolitikken.

Hun hevder at siden det nye byrådet overtok i fjor, har byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl enda ikke levert en eneste sak.

– Som skoleeier i Oslo har man et stort handlingsrom, og det fordrer at man er bevisst sitt ansvar. Dessverre har ikke byrådet prioritert skole så langt, sier hun.

– I Oslo-skolen har 40 prosent av elevene et annet morsmål enn norsk. Likevel er Osloskolen den skolen i landet som leverer landets beste fylkesvise resultater, og er best på å løfte de svake elevene. Det er et resultat vi kan være stolte av, men ikke tilfreds med. Målet må være å ha Europas beste skole, og da har vi en vei å gå, sier hun.

Høyre og Saida Begum virker å være mer opptatt av kritikk enn av egen politikk, mener Oslos utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet.
Foto : Arbeiderpartiet

Vi har gjort Osloskolen til landets beste. Nå vil vi gjøre det samme med Oslos barnehager.

– Må kunne konkurrere
Begum har også sendt inn et privatforslag om en internasjonal strategi for Osloskolen.

– Arbeidslivets behov for kompetanse er i rask endring og mobiliteten over landegrensene forventes å øke fremover. Høyre vil jobbe for at byens unge er forberedt for det internasjonale arbeidsmarkedet og vil gjøre Osloskolen konkurransedyktig internasjonalt. Skal Osloskolen bli Europas beste, må man være villig til å sammenligne seg med og lære av andre storbyer. Vi ønsker også at den internasjonale studie- og karriereveiledningen skal styrkes og at flere elever og lærlinger skal få muligheten til praksisopphold i utlandet.

Tidligst mulig innsats
Flere studier, blant annet NOVA-rapporten “Språk, stimulans og læringslyst” fra 2010 fremhever tidlig innsats for å hindre frafall. Elever med svake grunnskolekarakterer, elever med lavt utdannede foreldre, gutter, minoritetsspråklige elever med manglende norskkunnskap og yrkesfagelever med dårlige grunnferdigheter, fremheves som risikogrupper.

Begum mener arbeidet mot frafall må starte allerede i barnehagen.

– Jo tidligere man setter inn tiltak, jo bedre kompetansegrunnlag vil man få. Nivåforskjellene øker utover skoleløpet om man ikke fanger opp elever i tide. Læringsevnen, læringslysten og motivasjonen er størst blant de yngste barna.

Systematisk kartlegging
Fokuset må ifølge Begum ligge på basisferdigheter og systematisk språkopplæring. Sistnevnte er blant de hete politiske potetene, sammen med spørsmålet om hvem som skal få drive barnehager fremover, der striden står mellom det Ap-ledede byrådet og den borgerlige opposisjonen.

– Venstresiden er mer opptatt av kvantitet og antall barnehageplasser i kommunal regi, mens vi er opptatt av innholdet og mener at det bør være rom for mangfold i barnehagesektoren. Det hjelper lite en med barnehageplass hvis barn ikke lærer seg godt nok språk der til å følge vanlig undervisning.

– Lær av Oslos fremgang
Begum mener at man bør lære av Osloskolens fremgang i skoleresultater når man skal jobbe med kvaliteten i Oslos barnehager. En sentral forutsetning for fremgangen er den systematiske kartleggingen og oppfølgningen av barnas resultater som grunnlag for å hjelpe den enkelte elev.

– Vi har gjort Osloskolen til landets beste. Nå vil vi gjøre det samme med Oslos barnehager. Det innebærer tydelige mål, god oppfølging av hvert enkelt barn og åpenhet om barnehagens kvalitet. Det er ingen motsetning mellom slik læring og lek.

Av den grunn er det viktig å ha et minstemålssystem for språkkartlegging i barnehagene, argumenterer Begum.

– Skolen skal ha plass både til de som trenger ekstra hjelp og de som trenger ekstra faglige utfordringer. Vi skal ha høye ambisjoner for hver elev, og mitt fremste mål er alle barn i Oslo skal få gå på en skole hvor de blir utfordret, opplever mestring, og får noe å strekke seg etter uavhengig av bakgrunn, og uavhengig av hvor i byen de bor.

– Har ikke fulgt med
Tone Tellevik Dahl, utdanningsbyråd (Ap) sier det er oppsiktsvekkende hvis Høyre ikke har fått med seg de sakene knyttet til skole og barnehage som det nye byrådet allerede er i gang med.

– Blant annet har vi avskaffet obligatorisk språkkartlegging av alle barn i barnehagen. Vi har også innført krav til strengere observasjon av hvert enkelt barn for å fange opp de som trenger spesiell språkstøtte.  Likeledes har vi kuttet kraftig i antall unødvendige rapporteringer barnehagene skal sende videre til rådhuset slik at de ansatte får mer tid med barna. Når det gjelder skole, vet bystyret at jeg denne våren jobber med flere meldinger, som kultur-og utdanningskomiteen får til behandling. Tema for disse er nye tiltak mot mobbing, ny strategi for Aktivitetsskolen (AKS) og strategi for å rekruttere og beholde lærere i skolen. 

Tellevik Dahl mener Begum og Høyre er mer opptatt av å kritisere enn å finne egen politikk

– Byrådet har denne våren brukt god tid til å lytte til ansatte i barnehage og skole, organisasjoner og andre aktører for å få gode innspill til hvordan vi kan løfte Osloskolen  opp en divisjon og styrke kvaliteten i barnehagene.

Klikk her (1),(2) og (3) for å lese forslagene fra Høyre-politikeren.